Cestu z Hriňovej do Hnúšte obnovila Skanska

17. 9. 2012

Banskobystrický samosprávny kraj má obnovený ďalší vyše štvorkilometrový úsek cesty II. triedy Hriňová – Klenovec – Hnúšťa. Komunikáciu zrekonštruovala za rok spoločnosť Skanska SK a.s. za 652 tis. eur, pričom práce boli spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a zo zdrojov banskobystrického kraja. Stavba bola rozdelená na dve časti v úseku Hriňová – Klenovec a v úseku Klenovec – Hnúšťa, informovala v pondelok Skanska.

„Rekonštrukcia týchto úsekov výrazne zlepšila technický stav ciest a odstránili sa všetky kritické a nebezpečné miesta,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka. „Okrem nového povrchu vozovky v celom úseku sme zhotovili nespevnené krajnice zo štrkodrviny, ktorá je zhutnená tak, aby ani pri prípadnom prejazde nákladnou dopravou nedochádzalo k jej deformácii,“ vysvetlil stavbyvedúci závodu Cesty, mosty spoločnosti Skanska Jozef Róža. Do nových krajníc vo vybraných miestach osadili stavbári cestné zvodidlá a zrealizovali nové vodorovné dopravné značenie.

Nevyhnutné na danom úseku bolo i sfunkčnenie sedemnástich priepustov, na ktorých boli kompletne vybudované nové čelá vtokov a výtokov a na rímsy boli osadené nové zábradelné zvodidlá. K bezpečnej premávke prispievajú aj tri nové merače rýchlosti so solárnym panelom osadené v obci Klenovec.

Počet shlédnutí: 0