Činnosti stavebných úradov budú plne elektronizované

5. 11. 2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja plánuje zabezpečiť úplnú elektronizáciu všetkých činností na stavebných úradoch. Majú sa tak zjednodušiť podmienky pri vybavovaní záležitostí občanov a firiem. „Chceme, aby firmy i občania mohli napríklad podať žiadosť o územné rozhodnutie a stavebné povolenie priamo z domu či z kancelárie,“ potvrdil v utorok pre agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa.

Ministerstvo medzitým vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie analýzy spôsobu poskytovania služieb v stavebnom konaní, územnom plánovaní a plánovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vrátane návrhu optimalizácie poskytovania služieb uplatnením elektronizácie a využitím elektronických služieb iných informačných systémov verejnej správy. Predpokladaná cena uvedených služieb počas štyroch rokov je 2,45 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ponuky uchádzačov sa majú otvárať 17. decembra, dodávateľ analýzy má vzísť z následnej elektronickej aukcie.

„Analýza nám má poskytnúť presný obraz o tom, čo všetko musí nový informačný systém obsahovať, aby sme dospeli k plnej elektronizácii. Jej cieľom bude podrobne zmapovať existujúci stav, navrhnúť budúci stav, definovať požiadavky na riešenie a pripraviť podklady pre vyhlásenie súťaže na samotnú dodávku komplexného informačného systému,“ priblížil Kóňa. Predmetom obstarávania analýzy je zároveň aj zabezpečenie dohľadu nad súladom finálneho riešenia so zámerom, ktorý vznikne na základe analýzy. „Rovnako bude úlohou dodávateľa pripraviť odporúčania na optimalizáciu a zefektívnenie súčasného systému, vrátane návrhu prípadných legislatívnych zmien,“ dodal Kóňa.

Počet shlédnutí: 0