Ďalšie bioplynové stanice by mali vyrásť pri Piešťanoch

1. 8. 2012

Pri Piešťanoch chcú postaviť päť bioplynových staníc. V katastrálnom území obce Krakovany ich chce postaviť spoločnosť IR inžiniering a reality s.r.o. Do výstavby jednej bioplynovej stanice chce spoločnosť investovať 2,9 mil. eur. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), každá bioplynová stanica bude mať elektrický výkon 999 kilowattov a tepelný výkon vyše 1 100 kilowattov.

Ročne by mala každá bioplynová stanica vyprodukovať viac ako osem tisíc megawatthodín elektrickej energie a necelých desať tisíc megawatthodín tepelnej energie. Plánované bioplynové stanice budú vyrábať elektrickú energiu a teplo prostredníctvom biomasy vyrobenej z odpadov rastlinného pôvodu ako napríklad z hnojovice, močovky, či kukuričnej siláže. Jedna bioplynová stanica by mala ročne spotrebovať 22 tisíc ton bioodpadov. S výstavbou energetických zdrojov chce investor začať na jeseň tohto roka. Ukončenie výstavby je naplánované na máj budúceho roka.

“V blízkom okolí sa v súčasnosti nenachádza žiadne zariadenie na spracovanie tekutých poľnohospodárskych odpadov a biologického odpadu produkovaného občanmi a podnikateľskými subjektmi. Ide o možnosť poskytnúť poľnohospodárskym družstvám, obciam a podnikateľským subjektom pôsobiacim v danom regióne prijateľným a ekologickým spôsobom zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad,“ zdôvodnila svoje plány spoločnosť IR inžiniering a reality vo svojom investičnom zámere. Podľa dostupných údajov je na Slovensku v prevádzke dvadsať zväčša poľnohospodárskych bioplynových staníc s celkovým inštalovaným výkonom takmer 17 megawattov.

Počet shlédnutí: 1