DS SMITH si prenajala 10 000 m2 v Nitre

14. 7. 2014

Spoločnosť DS Smith, Plastics Division si vzala do podnájmu budovu v priemyselnej zóne v Nitre, vo vlastníctve spoločnosti Daidong, ktorá je jedným z hlavných zásobovateľov Sony.

Spoločnosť DS Smith si prenajala výrobné a kancelárske priestory o celkovej rozlohe približne 10,080 m2. „Vďaka investícii do nového zariadenia si tu počas prvého roka nájde prácu približne 80 ľudí a umožní DS Smith, Plastics Division konsolidovať svoje európske podnikateľské operácie pre Wordwide Dispensers do jedného strategického miesta. V novom zariadení sa budú vyrábať precízne dávkovače plastov, automatické a ručné montáže zásobníkov, rovnako ako aj dizajn a vytváranie nových spôsobov dávkovania,“ hovorí Maros Nagy, Site Director WD Nitra, DS Smith, Plastics Division.

Developerská spoločnosť Nitra Invest, s.r.o. je jedným z hlavných prenajímateľov a investičnou spoločnosťou, orientujúca sa na komerčné a priemyselné nehnuteľnosti v nitrianskom regióne. Nitra Invest je developerom nehnuteľnosti a poskytla do podnájmu priestory spoločnosti DS Smith. „Tieto priemyselné budovy si prenajmeme od majiteľov týchto budov a následne ich dáme do podnájmu. Kompletne tak preberieme zodpovednosť za majetok a majiteľom odpadávajú všetky starosti spojené s prenajímaním a starostlivosťou o nájomníkov. Môžu sa tak plne venovať svojim hlavným aktivitám a zároveň mať príjem z nájmu,“ vysvetľuje Ondrej Ščurka ml., konateľ firmy Nitra Invest. Na tejto transakcii sa podieľala popredná realitno poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield.

Počet shlédnutí: 1