Električková trať v Petržalke bude v miestach, kde je to potrebné, opravená

28. 6. 2016

Vedenie hlavného mesta sa so zhotoviteľom prác na Nosnom systéme MHD do Petržalky, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám., dohodlo na urýchlenom odstránení závady na električkovej trati v Petržalke.

„S generálnym riaditeľom dodávateľskej spoločnosti sme sa dohodli, že závady na dotknutých častiach trate opravia. S prácami sa začne už zajtra tak, aby sprevádzkovanie trate nebolo ohrozené. Náklady na odstránenie závady sa, samozrejme, hradia zo záruky, takže na mesto to nebude mať žiadny finančný dopad,“ vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Zhotoviteľ musel preveriť všetky možné dôvody závady v projektovej dokumentácii, ako aj v metodických postupoch ukladania koľajového zvršku. V Petržalke sa kládli koľaje na duálny rozchod, čo je iný technologický postup ako v prípade iných električkových tratí,“ dodal primátor.

„Závada nastala na otvorenej jazdnej dráhe, ktorá sa nachádza v Petržalke v smere od Bosákovej ulice po obratisko. Na všetkých ostatných úsekoch stavby NS MHD Bratislava I. časť je použitá pevná jazdná dráha a koľaj je kotvená do betónu. Zvlnenie nastalo v dôsledku vysokých horúčav aj napriek tomu, že podľa kontroly projektov bola trať navrhnutá dostatočne a v súlade s predpismi a normami. Nakoľko však použitie zdvojenej koľaje nie je bežné technické riešenie a neexistujú k tomu reálne skúsenosti, je predpoklad, že napriek dodržaniu všetkých normových parametrov pri projektovaní a realizácii, práve toto bolo príčinou vzniknutej deformácie,“ vysvetlila Lenka Kubejová zo spoločnosti EUROVIA SK.

Pri nevyužívaných koľajniciach sa v prípade vysokých horúčav môže stať, že koľajnice pracujú a rozpínajú sa. V dôsledku prudkých výkyvov, a to hlavne pri extrémnych otepleniach, tak môže dochádzať k podobným stavom. Kritické priestory sú hlavne miesta s dlhými oblúkmi. Na trati je nutné vykonať úpravu geometrickej polohy podbitím.

Električková trať do Petržalky by mala byť sprístupnená v najbližšom čase. Lehota na odvolanie voči vydanému kolaudačnému rozhodnutiu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja uplynie začiatkom budúceho týždňa, treba však ešte počkať na prípadnú poštu zaslanú v posledný deň lehoty. O presnom termíne sprevádzkovania električkovej trate do Petržalky bude hlavné mesto informovať.

Počet shlédnutí: 0