EÚ chce hypotekárnymi pravidlami zabrániť realitným bublinám

22. 4. 2013

Vyjednávači Európskej únie by mali v pondelok dokončiť prvé spoločné hypotekárne pravidlá v bloku. Ich návrh je súčasťou snáh vyhnúť sa opätovnému vzniku realitných bublín, ktoré boli jedným z dôvodov zhoršovania úverovej krízy v Európe.

„Veríme, že rozhovory s Európskym parlamentom o týchto dôležitých nových pravidlách na ochranu spotrebiteľov ukončíme v pondelok,“ povedala hovorkyňa írskeho predsedníctva EÚ. Ak by sa legislatíva stala realitou, finančné domy, ktoré pôsobia na európskom hypotekárnom trhu s celkovou hodnotou 6,5 bil. eur, budú povinné preverovať si úverovú bonitu potenciálnych klientov a ich schopnosť splácať. Malo by sa tak zamedziť nekrytým úverom. Pravidlá tiež zakážu naviazanie odmeňovania osôb zodpovedných za kontrolu bonity v bankách na počet schválených úverov, keďže práve takéto postupy v minulosti viedli k nezodpovednému požičiavaniu.

Nové pravidlá tiež chcú zvýšiť ochranu spotrebiteľov a sťažiť finančným inštitúciám exekúcie domovov tých, ktorí nevládzu úver splácať. Majú tiež zvýšiť cezhraničnú konkurenciu napríklad tým, že niektoré informácie sa spotrebiteľom v celej EÚ budú musieť poskytovať v štandardizovanom formáte. Vyššia konkurencia by totiž podľa zákonodarcov mohla viesť k lepším podmienkam pre spotrebiteľov a tým prispieť k ozdravovaniu ekonomiky únie.

Ak sa dohoda podarí, návrh pravidiel bude musieť schváliť ešte celý Európsky parlament a vlády jednotlivých krajín, do platnosti by tak mohli vstúpiť v polovici roka 2015.

Počet shlédnutí: 0