EU uložila Slovensku pokutu milion eur

16. 7. 2018

Soud Evropské unie uložil Slovensku pokutu jednoho milionu eur za to, že na svém území včas nezlikvidovalo skládku, která škodí životnímu prostředí. Slovensko musí také platit denní penále ve výši 5 000 eur až do dne, kdy zjedná nápravu. Slovenské ministerstvo životního prostředí v reakci sdělilo, že uzavření skládky bránily nevypořádané spory kolem pozemků a že tuto překážku změnou zákona země již odstranila. Slovenské úřady již začaly řízení o likvidaci a rekultivaci celé skládky.

Soudní dvůr EU už v roce 2013 rozhodl, že Slovensko porušilo evropské právo, když povolilo pokračování provozu skládky, aniž přijalo plán její úpravy s cílem ochrany životního prostředí v souladu s příslušnou unijní směrnicí. Provoz skládky v Považském Chlmci na západě Slovenska kritizovali občanští aktivisté.

Počet shlédnutí: 0