Firma FF Systembau chce postaviť závod za 2. mil. eur

11. 10. 2012

Spoločnosť FF Systembau, s.r.o. plánuje v Žarnovici postaviť závod na výrobu revíznych dvierok do stien a stropov. Do výstavby výrobnej haly chce firma investovať 2 mil. eur. V novom závode by malo nájsť prácu 80 ľudí. V súčasnosti má spoločnosť časť prevádzky umiestnenú v prenajatých priestoroch výrobnej haly, v objektoch bývalého poľnohospodárskeho družstva v Hliníku nad Hronom. “Dôvodom pre výber novej lokality bola okrem iného vyhovujúca vzdialenosť od jestvujúcej prevádzky, čo eliminuje možné riziká vo vzťahu k súčasnému systému logistiky materiálu a pracovných síl,“ uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Počet shlédnutí: 0