Forum Business Center získal certifikát BREEAM

25. 9. 2014

Šetrnosť voči životnému prostrediu a zníženie uhlíkovej stopy pri výstavbe, ústretovosť voči susedným stavbám a okoliu, separovanie odpadu, šetrenie energiou a vodou či dostatočné množstvo vnútornej i vonkajšej zelene. To sú niektoré z podmienok, ktoré musí developer splniť, aby mohla jeho budova získať prestížny britský certifikát BREEAM. Jeho druhý najvyšší stupeň, Excellent, sa spoločnosti HB Reavis podarilo získať za kancelársku budovu Forum Business Center (FBC) na križovatke Bajkalskej a Prievozskej ulice v Bratislave.

Pravidlá posudzovania environmentálnej udržateľnosti developerských projektov zaviedli na britských ostrovoch pôsobiace štátne, verejné a súkromné organizácie v roku 1990. Získanie certifikátu BREEAM vyžaduje od developera ekologický prístup od začiatku projektovania stavby až po jej používanie.

„Sme radi, že získaním jednej z najvyšších úrovní certifikátu BREEAM – Excellent sa naša budova Forum Business Center aj z pohľadu nezávislých odborníkov zaradila medzi špičkové stavby podporujúce moderné trendy udržateľného rozvoja,“ povedal výkonný riaditeľ HB Reavis Slovensko Adrian Rác.

Environmentálna udržateľnosť budovy sa posudzuje na základe mnohých parametrov, od bezpečnosti na pracovisku až po, napríklad, separovanie odpadu. Súčasťou je aj znižovanie emisií pri výstavbe. „Zachádza sa do detailov. Využívali sme napríklad aj takzvanú zdieľanú dopravu, keď sa pracovníci stavby navzájom vozili do práce tak, aby čo najviac obsadili svoje autá,“ povedal Adrian Rác.

Budova certifikovaná ako BREEAM Excellent musí tiež byť ekologická aj po dobudovaní. Šetrenie energiami, svetelnosť kancelárií, množstvo zelene a celkový komfort pre zamestnancov sú samozrejmosťou. Vo FBC sa napríklad v jedálni separuje živočíšny odpad.

Počet shlédnutí: 0