Globálne investície do realít dosahujú rekordné objemy

27. 3. 2019

V roku 2018 dosiahli objemy transakcií s nehnuteľnosťami rekordný objem 1,75 bilióna USD; medziročný rast o 4% a prekonanie objemu transakcií v 2017 vo výške 1,68 bilióna USD, podľa aktuálnych údajov medzinárodnej realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield.

Globálny investičný atlas 2019 podáva informácie o medzinárodných investíciách v roku 2018 a predpokladá výkonnosť trhu v nasledujúcom roku.

Cushman & Wakefield predpokladá dosiahnutie rekordných objemov transakcií, ktoré by mali byť v roku 2019 udržané na úrovni 1,75 bilióna USD, pretože investori sa zameriavajú na širšiu škálu trhov s cieľom hľadania investičných príležitostí a viacerí predajcovia prichádzajú s realitnými stratégiami prispôsobujúcimi sa monetárnej politike, geopolitickým udalostiam a štrukturálnym zmenám. Očakáva sa ďalší nárast cien, čo bude spôsobené stabilnými výnosmi a stabilným nárastom nájomného za prvotriedne nehnuteľnosti viac ako znižovaním výnosov, ako to bolo typické v posledných rokoch.

Autor správy David Hutchings, vedúci investičnej aktivity EMEA kapitálových trhov v Cushman & Wakefield , vysvetľuje: „Ekonomické prostredie je slabšie, než sa očakávalo pred niekoľkými mesiacmi, ale taktiež sú na tom vyhliadky inflácie v celosvetovom merítku. V dôsledku toho sa opäť vzdialila doba, kedy by sa mohli investori a firmy spoliehať na úrokové sadzby čím riziko narastá. V nadchádzajúcom roku sa preto očakáva ďalšie predĺženie ekonomického cyklu v oblasti nehnuteľností a investorom bude ponúknutá ďalšia šanca, aby pripravili svoje portfólio na obdobie pomalšieho rastu.”

 “So stabilným, zmluvne zaisteným príjmom a expozíciou voči rastu a inflácii sú nehnuteľnosti naďalej neuveriteľne atraktívne, čo udržuje silný dopyt po vhodných produktoch. Avšak s tým, ako sa kvôli    e-commerce, zmenám sociálneho i podnikateľského prostredia, slabému rastu a obmedzenej dostupnosti menia stratégie silných nájomcov, vytvárajúcich a ovplyvňujúcich trhy, je stále ťažšie určiť, čo je vhodný produkt. „ 

Zhrnutie situácia v regióne strednej Európy

Krajiny strednej Európy predstavujúce hlavné trhy, menovite Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, mali z pohľadu objemu investícií opäť rekordný rok. V tomto regióne boli zobchodované nehnuteľnosti za 11,93 miliardy eur, čo je oproti 10,5 miliardám v roku 2017 viditeľný nárast.

Najvýkonnejším trhom bolo Poľsko, ktoré presvedčivo prekonalo svoj predchádzajúci rekord 5 miliárd eur z roku 2017, keď dosiahlo nový rekord 7,22 miliardy eur, čo je zďaleka najviac v celej strednej a východnej Európe. Česká republika, ktorá zostáva konkurencieschopná čo do výnosu aj kapitálu, si vedie stále dobre a objem transakcií tu predstavoval 2,35 miliardy eur. Maďarsko dosiahlo 1,64 miliardy eur, čo je tesne nad jeho rekordom z minulého roka (1,63 miliardy eur), Rumunsko 970 miliónov eur, Slovensko 720 miliónov eur a Bulharsko 340 miliónov eur.

Marián Fridrich, partner a Deputy Head Cushman & Wakefield na Slovensku hovorí: „Investičná aktivita na Slovensku dosiahla v roku 2018 úroveň 750 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast celkového objemu investícií o 63%. Zvýšený dopyt posunul ceny nehnuteľností smerom nahor, čo odráža trend zaznamenaný v iných hlavných mestách v regióne strednej a východnej Európy. Očakávame, že silná aktivita bude pokračovať aj v tomto roku s potenciálom ďalšieho rastu cien. Domáci a regionálny kapitál dominoval a veríme, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom období.“

Najväčším obchodom v regióne bolo prevzatie podielu spoločnosti Immofinanz (26%) v CA Immo spoločnosťou Starwood s predpokladanou hodnotou zhruba 1 miliarda eur. K ďalším významným obchodom patril predaj portfólia CTP v Česku spoločnosťou Deka za 460 miliónov eur, čo bol najväčší obchod roka v priemyselnom sektore. Najvýznamnejšou maloobchodné transakcií bol v Českej republike predaj ostravského Fora Nová Karolina investorov Meyer Bergman / HOOPP spoločnosti Reico. Cushman & Wakefield sa zúčastnil týchto transakcií ako poradca spoločností Starwood, Deka a Meyer Bergman. Najväčší maloobchodný transakcií v Poľsku, ktorá bola uzavretá koncom roka 2018, sa stal predaj portfólia Metro spoločnosťou Apollo Rida spoločnosti Griffin RE v hodnote 1 miliardy eur.

Jonathan Hallett, partner a výkonný riaditeľ v spoločnosti Cushman & Wakefield pre strednú a východnú Európu hovorí: „Očakávame, že rok 2019 bude silným rokom. Trh stojí na pevných základoch, nájomné trhy rastú a nepredpokladá sa zvyšovanie úrokových sadzieb. Stále viac investorov sa zameriava na core produkty a to by malo pokračovať.“

Objemy investícií v EMEA dosiahli v roku 2018 sumu 331 mld. dolárov, čo predstavuje 10,8% medziročný pokles, za ktorým stojí ústup od svetových i domácich zdrojov a uzavretie niekoľkých veľkých obchodov zahŕňajúcich celé portfólia. Maloobchodné priestory zaznamenali v Európe už tretí rok za sebou pokles (56 mld. dolárov), pričom nižšie objemy sa prejavili naprieč takmer celým regiónom. Obchody s priemyselnými a kancelárskymi objektami medziročne tiež klesli, a to o 24,7% respektíve 9,7%, avšak tu bol príčinou skôr nedostatok vhodných priestorov. Objemy investícií v EMEA v roku 2019 by mali oproti minulému roku vzrásť o 2,5% na 339,2 mld. dolárov. K tomu by mal prispieť rastúci dopyt vzmáhajúcu sa sféry miest 2. úrovne a nových sektorov.

Príliv prostriedkov na kontinent zvýšil rast objemov cezhraničných investícií

V kontraste s trendmi rastúcich lokálnych investícií sa darilo aj cezhraničnému obchodu s nehnuteľnosťami – medziročne vzrástol o 10,7% na 405 mld. dolárov. Príčinou bola vyššia úroveň prílivu prostriedkov na kontinent.

Generálny riaditeľ globálnej investičnej divízie a služieb investorom spoločnosti Cushman & Wakefield Carlo Barel di Sant’Albano uviedol: „Medzinárodné kapitálové toky sú stále dynamickejšie, čoraz častejšie prekračujú hranice a čoraz viac sa snažia vyvažovať kvalitu a kvantitu – to isté ale platí aj o akciách, výnosoch, talentoch alebo životných štandardoch.

Hojnosť kapitálu bude aj v roku 2019 hnacou silou trhu a prispeje k udržaniu cien, avšak až sa hospodársky cyklus spomalí, budú zdrojom vysokého výkonu štrukturálne sily, ako je e-commerce. Je teda naozaj nevyhnutné pozerať sa ďalej a hlbšie, než je na trhu bežné, aby sme dokázali vnímať detaily lokálneho trhu, obchodu, protistrany, veriteľa a predovšetkým užívateľov. “

Hoci najvyhľadávanejším cieľom globálnych investícií do komerčných nehnuteľností bolo USA (45 mld. dolárov), región EMEA si udržal svoju historickú pozíciu najatraktívnejšej destinácie medzinárodného kapitálu: medzi najlepšími desiatimi cieľmi cezhraničných investícií zabodoval najväčším počtom miest a prilákal 53% (88 mld. dolárov) celosvetových investícií.

Cushman & Wakefield

Počet shlédnutí: 0