Goodman naďalej posilňuje svoju pozíciu v strednej a východnej Európe, v správe tu má už 944.000 m2

7. 3. 2016

Skupina Goodman, globálny vlastník, developer a správca priemyselných nehnuteľností, úspešne zavŕšila prvú polovicu fiškálneho roka 2016. V tomto období totiž na území kontinentálnej Európy uzavrela zmluvy na prenájom takmer jedného milióna metrov štvorcových logistických plôch, pričom ďalších 720.000 m2 je v súčasnej dobe vo výstavbe, a to vrátane 544.000 m2, ktorých konštrukcia bola zahájená v tomto účtovnom období.

V strednej a východnej Európe sa portfólio logistických plôch skupiny oproti vlaňajšiemu roku rozrástlo o 35 % a v súčasnej dobe tu pokrýva 944.000 m2. Najväčším prínosom pre skupinu bolo v tomto regióne Poľsko, kde sa jej plochy rozrástli na 702.000 m2. Ďalších 242.000 m2 má Goodman v správe v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Skupina Goodman behom prvej polovice fiškálneho roka 2016 uzavrela v strednej a východnej Európe nájomné zmluvy na celkových 77.000 m2.

„Rozvoj skupiny Goodman v strednej a východnej Európe je behom posledného polroka odrazom trendu zvyšujúceho sa dopytu po nehnuteľnostiach určených na logistické využitie, ktoré ponúkajú najvyššiu kvalitu vo svojej triede a umiestenie v prvotriednych lokalitách. Naše výsledky potvrdzujú, že patríme k popredným hráčom na trhu a máme dobré predpoklady ďalej rozširovať svoj regionálny vplyv,“ prehlásil Błażej Ciesielczak, Goodman Regional Director for Central and Eastern Europe. „Výrazná aktivita, ktorú vyvíjame v oblasti prenájmu našich aktuálnych nehnuteľností, je dôkazom kvality portfólia skupiny a prístupu k správe nehnuteľností sústredeného na potreby zákazníka i pevné klientske vzťahy.“

Goodman rozširuje svoje pôsobenie v strednej a východnej Európe

V minulom polroku Goodman dokončil v strednej a východnej Európe výstavbu 94.000 m2 skladových priestorov. Z tejto plochy sa 79.000 m2 nachádza v Poľsku a zostávajúcich 15.000 m2 bolo predaných v Goodman Senec Logistics Centre, ktoré predstavuje vlajkovú loď skupiny na Slovensku.

Na poľském trhu dokončil Goodman prvé dve jednotky v novom areáli Goodman Wrocław IV Logistics Centre s celkovou plochou takmer 40.000 m2. V Pomeranian Logistics Centre, v susedstve terminálu zaoceánskeho prístavu v Gdansku (Gdańsk Deepwater Container Terminal) skupina Goodman vytvorila 46.800 m2.

V nasledujúcich mesiacoch sa Goodman chystá v Poľsku zvýšiť objem nehnuteľností vo svojej správe o viac než 50.000 m2 vrátane rozšírenia logistického centra pre spoločnosť ILS, člena Inter Cars Group, o 17.700 m2.

V Maďarsku bude Goodman naďalej rozširovať portfólio nehnuteľností prostredníctvom novobudovaných projektov na vlastných pozemkoch neďaleko Budapešti. Vo svojich logistických centrách v Gyál a Üllő má možnosť postaviť ďalšie zariadenie, ktoré ponúkne celkom 130.000 m2 priemyselných plôch.

Pokračujúci rozvoj v slovenskom Goodman Senec Logistics Centre umožní skupine dodať na trh ďalších 77.000 m2. V priebehu roka 2015 tu bol zaznamenaný stály rast dopytu, pričom množstvo ďalších nových projektov sa ešte len chystá.

Flexibilný prístup k potrebám zákazníka

V prvej polovice fiškálneho roka 2016 sa skupine Goodman podarilo v stredoeurópskom a východoeurópskom regióne uzavrieť zmluvy na prenájom 62.000 m2 dispozičných priestorov. Pri prenájmoch bola skupina mimoriadne aktívna v rámci Goodman Kraków Airport Logistics Centre, kde podpísala zmluvy na 26.000 m2, a v Goodman Toruń Logistics Centre, kde bolo prenajatých 24.600 m2 plochy.

Goodman dosiahol stopercentnú obsadenosť svojich logistických nehnuteľností v Českej republike a v Maďarsku. Tam sa mu to podarilo predĺžením zmluvy so spoločnosťou Bosal na prenájom 7.700 m2 v Goodman Kecskemét Logistics Centre.

V rámci kontinentálnej Európy sa skupine Goodman darí udržovať priemernú obsadenosť svojich nehnuteľností na hodnote 98 %, pričom miera stálosti či vernosti zákazníkov presahuje 80 %.

Globálne trendy a výsledky

Goodman využíva výhody silného medzinárodného dopytu po moderných logistických plochách vysokej kvality v najdôležitejších mestách. V prvej polovice fiškálneho roka 2016 sa v porovnaní s fiškálnym rokom 2015 zvýšil celkový finančný objem nehnuteľností v správe skupiny o 10 % a predstavoval tak 22,4 miliardy eur. Skupina mala v medzinárodnom meradle 72 rozpracovaných developerských projektov v 11 krajinách. V rámci základného investičného portfólia bola dosiahnutá obsadenosť 96 %.

Počet shlédnutí: 0