Hlavné mesto rieši mimoriadnu situáciu zosuvu skál na Devínskej ceste

6. 4. 2017

Z brala na Devínskej ceste sa v stredu 5. apríla zrútili veľké kusy skál tesne pri okraji vozovky. Hlavné mesto, ako správca komunikácie, okamžite začalo situáciu riešiť. Dnes ráno primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal na miesto zrútenia skál starostky dotknutých mestských častí Devína a Karlovej Vsi, náčelníka mestskej polície a geológa. Spolu sa dohodli na ďalších krokoch.

„Zabezpečíme dočasné dopravné obmedzenia, vyhlásime mimoriadnu situáciu, Karlova Ves zvolá krízový štáb. Budeme súčinní, aby sme zaistili v prvom rade bezpečnosť, ako aj sanáciu brala“, povedal primátor Bratislavy.

Hlavné mesto už v stredu zabezpečilo označenie vozovky dopravnou značkou zúžená vozovka a ohradenie priestoru pod svahom červeno-bielou páskou a výstražným značením. Mesto zároveň privolalo geológa z katedry inžinierskej geológie, ktorý vykonal odbornú obhliadku skalného zrútenia.

V spolupráci s mestskou políciou mesto zabezpečí prenosné svetelné dopravné značenie, cesta bude prejazdná v jednom pruhu. Na pravú stranu vozovky v mieste zrútenia skál umiestnime betónové zvodidlá. Nedeľný národný beh Devín –  Bratislava nebude touto situáciou ohrozený. V spolupráci s organizátormi odkloníme bežiacich ďalej od svahu prenosným značením.

Keďže z dôvodu zvetraného skalného svahu naďalej hrozí nebezpečie uvoľnenia skalných blokov a ich pádu na vozovku, je nutné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Tú vyhlási Karlova Ves a mesto následne zašle na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenie o aktívnej svahovej deformácii. Mesto zároveň zabezpečí vypracovanie inžiniersko-geologického posudku, v ktorom bude návrh sanačných opatrení.

Počet shlédnutí: 0