I. Nesrovnal: Bratislava potrebuje vedecké parky

28. 2. 2016

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa zúčastnil na slávnostnom otvorení vedeckého parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Projekt sa začal realizovať v roku 2013. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie pre ľudí s vedeckými ambíciami, priamych odberateľov či budúcich partnerov z business prostredia za podpory štátu a programov EÚ.

„Dlhodobo podporujem myšlienku vedeckých parkov v Bratislave. Sú pre mňa kolískou tvorivosti, podnikania a znalostnej ekonomiky a dokážu priblížiť Bratislavu k úspešným európskym mestám. Bratislava ich potrebuje v rámci budovania konkurencieschopnosti a vytvárania pokrokových riešení reflektujúcich potreby trhu,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Pevne verím, že sa tu zrodí mnoho dobrých a kvalitných nápadov a projektov, ktoré budú naše mladé a dynamické mesto posúvať vpred inováciám a moderným technológiám,“ dodal primátor.

Vybudovaný vedecký park UK primátor vníma ako dobrý štart pre budovanie Bratislavy ako smart city – inteligentného mesta, ktoré je nielen rozumné a technologicky vyspelé, ale znamená tiež zmenu prístupu k životu v meste. „Bratislava bude v konečnom dôsledku viac atraktívna aj pre zahraničných vedcov, čo prinesie opäť nové formy a možnosti v rozvíjaní hlavného mesta,“ uzavrel primátor.

Projekt realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Ústavom zoológie Slovenskej akadémie vied v hodnote takmer 42 mil. Eur. Vedecký park je zameraný na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a na spoločenské výzvy 21. storočia v bioetike, práve a socio-eknomike. Prínosom bude nielen intenzívnejšie prepojenie medzi jednotlivými fakultami UK, ale takisto viac príležitostí na spoluprácu vedcov, pedagógov a študentov. Park je akousi platformou na vytváranie nových a inovatívnych riešení reflektujúcich potreby trhu a budúce smerovanie EÚ.

Počet shlédnutí: 0