I. Nesrovnal: Nová Dunajská promenáda musí slúžiť všetkým

1. 6. 2016

Hlavné mesto SR Bratislava zvolalo stretnutie zástupcov cyklozdružení, mesta, mestskej časti, zhotoviteľa prác na Dunajskej promenáde, ministerstva dopravy, mestskej dopravnej komisie a polície. Jeho výsledkom má byť dohoda o bezpečnom využívaní promenády ako územia vhodného pre cyklistov aj pre chodcov. Cieľom vybudovania zmiešaného územia je zvýšenie bezpečnosti hlavne pre rodiny s malými deťmi tráviacimi voľný čas na nábreží Dunaja.

Hlavné mesto SR Bratislava sa pripravuje na otvorenie novej Dunajskej promenády. Keďže má ísť o nový verejný priestor, je nevyhnutné vyriešiť bezpečnosť na promenáde. Promenádu pri Dunaji totiž s obľubou využívajú na prechádzky mladé rodiny s deťmi. Mesto Bratislava preto prišlo s návrhom na rokovanie všetkých zainteresovaných, ako vytvoriť územie vhodné pre všetkých Bratislavčanov.

„Dostali sme na takéto riešenie množstvo pozitívnych ohlasov nielen od občanov, ale aj od odbornej verejnosti. Našou ambíciou je zároveň spraviť z promenády vyhľadávané miesto pre všetkých. Pre cyklistov aj chodcov, “ povedal primátor.

Cyklisti tak budú musieť prispôsobiť rýchlosť jazdy na bicykli chodcom. Dunajská promenáda totiž už dlhé roky patrí k obľúbeným miestam Bratislavčanov. Po ukončení rekonštrukcie promenády mesto očakáva, že do tohto priestoru sa vráti život.

„Cyklisti na promenádu patria. Dôležité však je zabezpečiť bezpečnosť pre všetkých, najmä detí. Promenáda musí slúžiť všetkým,“ doplnil Ivo Nesrovnal.

Na plné športové vyžitie cyklistickej verejnosti slúži samostatná a bezpečná cyklotrasa na druhej strane Dunaja. Primátor je rád, že predbežne našiel zhodu so všetkými zainteresovanými stranami, či už z radov cyklistických združení, ale aj zhotoviteľa prác na Dunajskej promenáde. Zmiešané územia, ktoré môžu využívať cyklisti aj chodci, sú bežné v iných mestách, ktoré takto využívajú fenomén rieky v meste.

Práce na revitalizácii Dunajskej promenády sa začali začiatkom marca a neustále pokračujú. Investor sa v zmluve s mestom zaviazal opraviť existujúcu promenádu v dĺžke od River Park I po Most Lafranconi a následne do 3 rokov vybudovať novú promenádu v časti pred priestorom bývalých objektov PKO. Súčasťou obnovy Dunajskej promenády je okrem revitalizačných prác aj starostlivosť o zeleň a stromoradie v tomto areáli. Investor vybuduje verejný priestor centrálneho námestia o rozlohe 2 500 m2, rozšíri pobytové plochy pre verejnosť pod promenádnou časťou a zrealizuje pobytovo-oddychový pontón v centrálnej línii námestia v prepojení s Dunajom.

Počet shlédnutí: 0