I. Nesrovnal: Znižujem vizuálny smog v Bratislave

28. 11. 2016

Hlavné mesto pokračuje v boji s vizuálnym smogom a od dnešného dňa začalo s odstraňovaním neoznačených bilbordov na území Bratislavy. Dnes odstránilo prvé dva bilbordy z celkovo 100 neoznačených bilbordov v jednotlivých mestských častiach. Povolenie na ich odstránenie získalo hlavné mesto od jednotlivých stavebných úradov príslušných mestských častí.

„Plním svoj sľub. Po odstránení všetkých 428 trojnožiek prišli na rad neoznačené bilbordy. Stavebné úrady mestských častí nám vydali 100 povolení na odstránenie. Dnes sme odstránili prvé dva, zvyšné vypraceme v nasledujúcich dňoch,” povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Podľa passportu reklamných zariadení sa na pozemkoch hlavného mesta nachádza 4 000 bilbordov, z nich 2800 je v priamej správe mesta, zvyšné na pozemkoch mestských častí. Hlavné mesto podalo na stavebné úrady celkovo 450 žiadostí o vypratanie bilbordov, ktoré sú na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy nelegálne, bez označenia vlastníka a bez platnej nájomnej zmluvy. Zo stavebných úradov mestských častí bolo doteraz doručených 100 povolení na ich odstránenie. Stavebné úrady totiž definitívne rozhodujú o ich odstránení a hlavné mesto nemôže svojvoľne odstraňovať akékoľvek reklamné zariadenie. Je preto nevyhnutná spolupráca mesta a mestských častí pri odstraňovaní nelegálnej reklamy.

Odstraňovať bude mesto nelegálne reklamné plochy postupne, nakoľko proces je finančne náročný a mesto tieto náklady znáša vo svojej réžii. Odstránené reklamné plochy mesto odvezie do areálu Čierneho lesa. V prípade, že vlastník o odstránené reklamné zariadenia prejaví záujem, bude musieť doplatiť nájom a znášať náklady na ich odstránenie. Ak sa však neprihlási, bilbordy budú po uplynutí ročnej lehoty odovzdané do zberu. Vizuálny smog rieši hlavné mesto aj v spolupráci s partnermi z Asociácie vonkajšej reklamy (AVR), ktorá združuje bilbordové spoločnosti, a zo zákona môže túto tému riešiť. AVR v tomto roku už odstránila 150 − 200 nelegálnych reklamných plôch. “Chceme zintenzívniť spoluprácu s Asociáciou vonkajšej reklamy, aby sme postupne zbavili Bratislavu prebytočnej reklamy. Spoluprácu však očakávame aj od mestských častí. My, zároveň, nepovoľujeme žiadne nové reklamné zariadenia v Bratislave, čím tak postupne výrazne znižujeme vizuálny smog v Bratislave. A bojovať budem aj za väčšie právomoci miest a obcí pri regulácii reklamy na svojom území,“ dodal primátor.

Hlavné mesto pokračuje v boji s vizuálnym smogom po tom, ako v októbri začalo s odstraňovaním 428 reklamných zariadení známych ako trojnožky, ktoré sa dnes už na území Bratislavy nenachádzajú. Mestá a obce však musia získať väčšie právomoci pri regulácii reklamy na svojom území. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal bude preto bojovať za efektívne nástroje samospráv pre boj s vizuálnym smogom

Počet shlédnutí: 0