IMMOPARK Žilina sa rozrastá

11. 3. 2020

V modernom priemyselnom parku IMMOPARK Žilina vyrastie ďalší objekt s rozlohou 11 500 m2. Generálnym dodávateľom nových priemyselných priestorov je žilinská stavebná spoločnosť HSF System SK. Investorom a developerom je Erste Group Immorent Slovensko. Dokončenie je plánované na september 2020.

Hlavným nájomcom, približne 30 % celkovej plochy, v tomto pripravovanom objekte Z2 bude spoločnosť Démos trade, ktorá využije nové priestory na skladovanie a predaj dielov na výrobu nábytku a kovania. Zostávajúcu časť objektu s plochou cca 8 000 m2 plánuje investor prenajímať spoločnostiam z oblasti logistiky a ľahkej priemyselnej výroby. Súčasťou objektu sú spevnené plochy, vonkajšia infraštruktúra budovy a predĺženie prístupovej cesty. Investícia by mohla priniesť 100 až 200 nových pracovných miest.

„Projekčnú časť realizujeme interne s pomocou BIM nástrojov Revit. Výhodou tohto systému je efektívna koordinácia, prezentácia a realizácia prípadných klientskych zmien,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK a dodáva: „Rovnaký nástroj sme využili aj pri výstavbe predchádzajúcich objektov v tomto priemyselnom parku.“

Vo februári tohto roka tu spoločnosť HSF System SK dokončila generálnu dodávku objektu Z2a s rozlohou asi 9 500 m2, ktorý je v súčasnej dobe už plne prenajatý pre klienta LIBEX. Pri výstavbe celého objektu boli použité najnovšie stavebné materiály, postupy a poznatky. Celá stavba bola dokončená počas ôsmich mesiacov. Žilinská stavebná spoločnosť bola v tejto lokalite dodávateľom i distribučného centra pre spoločnosť DPD.

„Sme veľmi radi, že po dokončení druhej haly Z2a môžeme plynule pokračovať v príprave priestorov pre ďalších nájomcov. Výstavbou ďalšej haly Z2 sa z lokality pri letisku v Dolnom Hričove stáva významné centrum pre logistiku a priemysel na budúcej významnej diaľničnej križovatke v žilinskom regióne. V priemyselnom parku by mohlo byť zamestnaných 400 až 500 ľudí,“ hovorí Marián Kováčik, projektový manažér Erste Group Immorent Slovensko.

Rozloha priemyselnej zóny IMMOPARK Žilina je približne 400 000 m2, z toho čistá prenajímateľná plocha bude po dokončení haly Z2 približne 25 000 m2. Pozemky určené na ďalší development majú rozlohu 300 000 m2 a umožňujú výstavbu ďalších objektov s celkovou rozlohou približne 100 000 m2. V závislosti od skladby nájomcov a užívateľov je odhadovaný počet budúcich pracovných miest v tejto lokalite 2 až 4 tisíc. Developerom a vlastníkom parku je spoločnosť Erste Group Immorent Slovensko.

Počet shlédnutí: 1