Investície v strednej Európe mierne vzrástli

8. 10. 2012

V treťom štvrťroku tohto roka zmenili majiteľov komerčné nehnuteľnosti v celkovej hodnote 536 miliónov eur, a to konkrétne v krajinách ako Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko. V porovnaní s tým istým obdobím predošlých rokov ide o výrazný pokles, naopak oproti druhému štvrťroku zaznamenali tieto investície nárast. Informovala o tom PR Marketing asistentka Cushman & Wakefield Property Services Slovakia Natália Pindrochová. Ako pokračovala medzi januárom a septembrom pritiahli komerčné nehnuteľnosti v strednej Európe celkovo 1,9 miliardy eur, čo je 40 % z objemu 4,66 mld. eur, ktorý zaznamenali v tom istom období minulého roka. Z celkovej sumy 1,9 mld. bolo 1,15 mld. eur preinvestovaných v Poľsku a ďalších 452 miliónov v Česku. „Napriek dlhovej kríze v eurozóne základy ekonomiky Slovenska zostávajú veľmi silné – s pozitívnym HDP a s očakávaným rastom spotrebiteľských výdavkov pre rok 2012. Krajina má tiež relatívne nízky verejný dlh v rámci Európy, čo viedlo ratingovú agentúru Fitch, aby potvrdila rating Slovenska na A+, najvyšší spomedzi Vyšehradskej štvorky “ povedal vedúci investičného tímu a partner Cushman & Wakefield Andrew Thompson.

Záujem investorov sa v stredoeurópskom regióne presunul z maloobchodného do kancelárskeho sektora. Zo všetkých tohtoročných investícií sa 53 % týkalo nákupu kancelárskych budov, zatiaľ čo 37 % smerovalo do maloobchodných nehnuteľností a 8 % do priemyselných nehnuteľností. „Uzatvára sa menej transakcií a zároveň sa predlžuje doba potrebná pre ich dokončenie. Napriek tomu je záujem investorov silný, prinajmenšom v Poľsku a v Českej republike. Vo fáze rokovania je niekoľko veľkých transakcií a očakávame silný štvrtý štvrťrok. Náš odhad celkového objemu investícií v strednej Európe v tomto roku je však len 3,5 mld. eur. To je výrazne menej v porovnaní s vlaňajšími rekordnými 6,1 mld. euro, “ dodal partner Cushman & Wakefield Charles Taylor.

Počet shlédnutí: 0