Investori vyhlásili od januára do septembra 2017 najmenej stavebných zákaziek za posledné štyri roky, avšak objem obstarávaní z

4. 12. 2017

V prvých deviatich mesiacoch tohto roka vyhlásili investori celkom 1 670 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,93 miliardy EUR. Aj napriek tomu, že počet vyhlásených obstarávaní predstavuje štvorročné minimum, zaznamenal objem investícií medziročne pätnásť percentný nárast. Ukončovanie a zadávanie verejných obstarávaní konkrétnym firmám, naopak, naďalej vykazuje silne zápornú bilanciu nielen z hľadiska počtu, ale aj objemu verejných investícií. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2017.

V septembri tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 105 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 172 miliónov EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než dvojtretinový (69,4 %) nárast počtu a zároveň skokový nárast objemu o 348,9 %. Výsledky porovnávania sú však ovplyvnené rekordne nízkou porovnávacou základňou septembra minulého roka. Najväčšie výberové konanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 71,5 miliónov EUR vyhlásila spoločnosť Vodohospodárska výstavba na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Od januára do septembra tohto roka bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených 1 670 stavebných zákaziek v celkovej hodnote 1,93 miliardy EUR. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje takmer dvojpätinový (38,1 %) pokles počtu vyhlásených obstarávaní, ale zároveň ide o pätnásť percentný (15,2 %) nárast objemu stavebných investícií. Z hľadiska vyhlásených obstarávaní sa, pritom, jedná o nové štvorročné minimum. Medziročné porovnanie, pritom, výrazne ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 miliónov EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky by objem verejných investícií, naopak, vykazoval pokles o 3,1 %.

Z vyššie uvedených obstarávaní bolo zatiaľ ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 22 % v celkovej vyhlásenej hodnote 188 miliónov EUR, čo predstavuje iba desatinu (10 %) celkového objemu oznámených súťaží. Reálne však boli tieto obstarávania súťažené v celkovej hodnote 151 miliónov EUR, teda zhruba o pätinu (19 %) menej než aká bola pôvodná hodnota pri vyhlásení. Tento rok bola naviac zrušená takmer pätina (19 %) vyhlásených obstarávaní. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek stále ešte zostávajú v systéme výberové konania v celkovej hodnote 1,56 miliardy EUR.

Za prvé tri štvrťroky tohto roka investori ukončili a konkrétnym dodávateľom zadali celkom 1 036 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,04 miliardy EUR. Z hľadiska počtu ukončených obstarávaní sa v medziročnom porovnaní jedná o takmer polovičný (46,2 %) pokles a oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka ide aj o tretinový (30,1 %) pokles objemu. Tento stav ovplyvnila stavebná zákazka zadaná Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. na diaľnicu D1 Prešov západ – Prešov juh v celkovej hodnote 356 miliónov EUR, ktorá predstavuje významnú časť doterajšieho tohtoročného objemu zadaných stavebných zákaziek. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Počet shlédnutí: 0