Kanalizačný projekt na Stredných Kysuciach bude stáť 48 mil. eur

14. 11. 2012

Výstavba splaškovej kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce by podľa zmluvy so zhotoviteľom mala stáť 47,858 mil. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Pôvodná predpokladaná cena projektu, ktorý sa bude realizovať v Krásne nad Kysucou, Oščadnici, mestskej časti Čadce Horelica, Zborove nad Bystricou, Klubine a Starej Bystrici, bola 67,251 mil. eur bez DPH.

Vodárenské združenie Stredných Kysúc v Krásne nad Kysucou na základe výsledku tendra na výber koncesionára, ktorý okrem výstavby splaškovej kanalizácie a intenzifikácie čistiarne odpadových vôd bude zabezpečovať aj ich prevádzku, uzavrelo zmluvu s novozaloženou spoločnosťou HANT Stredné Kysuce, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici. Ako ďalej vyplýva z informácií vo Vestníku verejného obstarávania, v súťaži boli prijaté ponuky dvoch uchádzačov. V prípade zverejnenia výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie plánuje obstarávateľ podať takúto žiadosť.

Spoločnosť HANT Stredné Kysuce založila v tendri vybraná skupina dodávateľov, ktorej členmi boli firmy HANT BA DS, a.s. a HANT BA, a.s. z Považskej Bystrice, ako aj ARVD, s.r.o. z Rosiny, Peter Sláma z Považskej Bystrice a Danica Galvánková zo Žiliny. Výnosy z prevádzky kanalizácie a čistiarne odpadových vôd by podľa predpokladov mali dosiahnuť okolo 750 tis. eur za rok. Pri vyhodnocovaní rozhodovala ekonomicky najvýhodnejšia ponuka spomedzi dvoch kritérií. Celkové investičné náklady na vybudovanie projektu spolu s DPH mali váhu 60 % a na navrhovanú výšku stočného v stálych cenách roku 2011 s diskontnou sadzbou 4 % za rok pre rok 2016 pripadlo 40 %.

Počet shlédnutí: 0