Kežmarok: Mesto na budúci rok pripravuje ďalšiu etapu obnovy námestia

17. 12. 2012

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Kežmarku a rekonštrukcia domu na Hlavnom námestí 64, ktorý sa zmení na knižnicu, sú hlavnými investičnými projektmi mesta Kežmarok v budúcom roku. Oba projekty boli podporené z fondov Európskej únie. Kým v prípade rekonštrukcie objektu sa práce už začali, rekonštrukcia námestia by sa mala začať v budúcom roku. V rámci projektu by sa mala upraviť nezrekonštruovaná časť ulice Dr. Alexandra za vyše 0,7 mil. eur. V ďalšom období sa plánuje aj rekonštrukcia Hradného námestia. Do zrekonštruovaného domu na Hlavnom námestí sa presťahuje mestská knižnica, ktorá momentálne sídli v nevyhovujúcich priestoroch v objekte Reduty.

V roku 2013 bude mesto Kežmarok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 12,954 mil. eur, čo je o vyše jeden milión eur menej ako v tomto roku. Podľa primátora Kežmarku Igora Šajtlavu najväčší podiel na poklese rozpočtu má výpadok v oblasti podielových daní. Rozpočet Kežmarku na budúci rok neráta s výdavkami na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna. V rozpočte je len niekoľko tisíc eur na udržiavanie a poistenie objektu. Mesto Kežmarok podľa primátora stále rokuje s firmou, ktorá začala rekonštrukciu štadióna, o podmienkach jeho dokončenia. Rozhovory však stále nie sú ukončené, preto sa k nim primátor nechcel bližšie vyjadrovať.

Okrem dvoch veľkých investičných projektov pripravuje mesto Kežmarok v budúcom roku aj niekoľko menších investičných akcií. Na budúci rok chce mesto Kežmarok začať s výstavbou cyklochodníka spájajúceho Kežmarok s mestskou časťou Spišskej Belej – Strážkami. V prvej etape bude mať cyklochodník nespevnený povrch. Mesto tiež pripravuje osadenie svetelnej signalizácie na frekventovanej križovatke a priechode pre chodcov na Michalskej ulici pri bývalej mýtnici.

Počet shlédnutí: 0