Konferencia Mestá a voda

13. 9. 2016

Dňa 25.októbra sa bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie nadviaže na konferenciu, ktorá sa konala začiatkom roka v holandskom meste Leeuwarden, s cieľom predstaviť úspechy miest a ich miestnych politík v problematike udržateľného manažmentu vôd, vyjadriť podporu tejto problematike na medzinárodnej úrovni a priblížiť význam tejto témy aj širokej verejnosti.

Program konferencie Súčasťou konferencie Mestá a voda sú prezentácie primátorov a zástupcov miest, ktoré majú predstaviť úspechy, riešenia, know-how mesta v hospodárení s vodou, ale aj problémy a výzvy, ktorým musia mestá v súvislosti s vodou čeliť. Prezentácie budú prebiehať v troch po sebe idúcich sekciách: Mestá a zásobovanie vodou, Mestá a rieka, Mestá a SMART hospodárenie s vodou. V závere podujatia bude prebiehať diskusia formou panelu primátorov a zástupcov európskych miest. Predbežný program konferencie je možné stiahnuť si tu.Ako čelia výzvam spojeným s vodou ostatné európske mestá?Formou krátkych video-posolstiev sa môžete oboznámiť s problémami, ktorým čelia mestá v ostatných európskych krajinách v súvislosti s vodou, ako aj s riešeniami, know-how a úspechmi, ktoré tieto mestá pri zdolávaní problémov dosiahli. Na tému voda sme pre Vás pripravili aj zaujímavé video-posolstvá významných slovenských osobností kultúrno-spoločenského života.

Program: http://kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp?…

Počet shlédnutí: 0