Konferencia na tému rozvoja mesta Bratislava sa stretla s veľkým úspechom

30. 11. 2015

Dňa 26. novembra sa v Zrkadlovej sieni v Primaciálnom paláci medzi 9:00 a 13:30 hod uskutočnila konferencia venujúca sa otázkam rozvoja mesta Bratislava. O konferenciu, ktorú spolu organizovali Inštitút urbánneho rozvoja, Francúzsky inštitút na Slovensku a Magistrát mesta Bratislava, prejavilo záujem množstvo ľudí z radov poslancov mesta a mestských častí Bratislavy, ako aj odborná verejnosť a médiá.

Na aktuálne témy týkajúce sa rozvoja mesta prednášali významní domáci i zahraniční hostia. Konferenciu otvoril predseda IUR Roman Talaš, námestníčka primátora hl. mesta Bratislava MUDr. Iveta Plšeková a architektka a historička pani Alena Kubova-Gauché. S prvým príspevkom vystúpil Jean-Pierre Charbonnea – urbanista, konzultant a poradca pre urbánnu a kultúrnu politiku mesta: Bordeaux, Montpellier, Périgueux. Na jeho prednášku nadviazal Henry Chabert – poradca pre urbánne stratégie, expert ANRU/ Agence nationale pour la Rénovation urbaine/1997–2002 a námestník primátora Lyonu, zodpovedný za politiku rozvoja mesta. Títo dvaja francúzsky odborníci predstavili svoje vízie o rozvoji nielen Bratislavy, ale aj iných európskych miest na príklade zahraničných metropol, ktoré už niekoľko rokov aktívne pracujú na svojom rozmachu.

Po krátkej prestávke sa k slovu dostala hlavná architektka mesta Bratislava pani Ingrid Konrad, ktorá hovorila najmä o problémoch, ktoré bránia urbánnemu rozvoju slovenských miest. Po nej sa predstavil významný český architekt Roman Koucký, ktorý pôsobí ako riaditeľ sekcie plánovania hlavného mesta Praha. Posledným vystupujúcim na konferencii bol pán Silvester Černík, riaditeľ sekcie územného plánovania, magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Po jeho príspevku sa v sieni spustila horlivá diskusia, ktorá následne ukončila túto konferenciu.

„Sme veľmi radi, že konferencia zaujala nielen odbornú verejnosť, ale aj poslancov a ďalších zástupcov samosprávy. Tešíme sa z veľkej účasti a veríme, že témy, ktoré sa na konferencii otvorili, sa stanú predmetom aj ďalších diskusií, ktoré povedú k príprave nového územného plánu Bratislavy. Hosťom, samozrejme, ďakujeme za inšpiratívne príspevky a rovnako tak aj našim partnerom za spoluprácu.“ zhodnotil na záver včerajšiu konferenciu Ing. Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Počet shlédnutí: 0