KOŠICE: Magistrát pripravuje nový územný plán mesta

15. 11. 2012

Zachovanie zelených plôch, výstavbu priemyselných parkov na okraji mesta, ľahšiu priepustnosť dopravy, rozumný rozvoj bývania a služieb, zadefinovanie problémových území – to sú hlavné oblasti, ktoré má reflektovať nový územný plán mesta Košice, ktorý zohľadní aj budúci demografický vývoj. Nový územný plán by mal byť schválený v roku 2017 a platiť by mal minimálne do roku 2040. Predpokladaná výška nákladov je 450 000 eur, ktoré budú hradené z prostriedkov mesta. „Po štyridsiatich rokoch sa mesto rozhodlo vypracovať nový územný plán mesta a tento zámer predložíme na schválenie mestského zastupiteľstva. Pôvodný bol vypracovaný ešte na začiatku druhej polovice sedemdesiatych rokov, pričom bol len dopĺňaný a obmieňaný, podľa vývoja situácie. Mesto chce teraz pristúpiť k príprave komplexného a prehľadného riešenia pre celé územie, ktoré bude určovať základné priestorové usporiadanie a funkčné usporiadanie a využívanie s prihliadnutím na kvalitu životného prostredia vrátane zelene, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty a rozvoj,“ uviedol dnes na tlačovej besede viceprimátor Ján Jakubov Jedným z najväčších nedostatkov súčasného plánu je, že nedefinuje problémové územia – napríklad záplavové či zosuvné, negarantuje ochranu zelených plôch a nie je dosť podrobný ani pri nízko podlažnej výstavbe. „Z týchto dôvodov nemôže mesto zabrániť výstavbe niektorých objektov, ktoré vo verejnosti vyvolávajú otázniky,“ uviedla vedúca útvaru hlavného architekta Petronela Királyová. Ako uviedla, príprava nového územného plánu sa skladá z niekoľkých fáz, ktorých realizácia potrvá niekoľko rokov. „Chceme to stihnúť v najkratšie možnom čase – do piatich rokov. V súčasnosti chystáme návrh na výber obstarávateľa. Najprv treba urobiť prieskum a analýzy, čo v prostredí existuje. Potom sa vypracuje koncept zadania. Do prípravy zadania aktívne zapojíme odbornú aj laickú verejnosť, ktorej predostrieme koncept na pripomienkovanie, ktoré zadávateľ zohľadní,“ uviedla Királyová. Doložila, že to by sa malo uskutočniť v roku 2013.

Počet shlédnutí: 0