Košická tepláreň plánuje investíciu za 28 mil. eur

13. 5. 2013

Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) plánuje investovať do ekologizácie svojho kotla. Na denitrifikáciu svojho parného kotla, čiže na redukciu dusičnanov a dusitanov a na odsírenie spalín, vynaloží košická tepláreň do 28 mil. eur. Firma sa už pripravuje na vyhlásenie tendra. Ako informoval podnik v predbežnom vyhlásení, víťaz tendra bude musieť pre neho zrealizovať katalytickú denitrifikáciu spalín výstavbou odsírovacieho zariadenia spalín. Teplárenská spoločnosť bude investíciu hradiť prostredníctvom eurofondov, z Operačného programu Životné prostredie. S víťazom tendra podpíše tepláreň zmluvu na necelé dva roky.

Počet shlédnutí: 0