Kríza núti stavbárov aj k znižovaniu kvality prác

5. 11. 2012

Takmer 60 % stavebných firiem uskutočňuje stavby na hranici bezpečnej ceny. Vyplýva to z kvartálnej analýzy českého stavebníctva, ktorú vypracovala česká spoločnosť CEEC Research. Kvalita stavebných prác sa tak aktuálne stáva veľmi významnou témou na českom aj slovenskom trhu.

„Viacerí riaditelia stavebných firiem potvrdzujú, že súčasná kríza na trhu, ktorá sa prejavuje nedostatkom zákaziek a s tým spojenou snahou investorov o dosiahnutie čo najnižších cien, ich v niektorých prípadoch núti k znižovaniu kvality stavebných prác,“ povedal riaditeľ CEEC Research Jiří Vacek. Podľa šéfa analytickej spoločnosti špecializujúcej sa primárne na stavebníctvo v stredoeurópskom regióne tento trend však z dlhodobého hľadiska môže mať pre investora presne opačný dopad, teda väčšie množstvo opráv a i výrazne vyššie náklady na údržbu stavieb.

Bezpečná cena je podľa Českej komory architektov a Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov taká, za ktorú možno so zárukou vyprojektovať, prípadne i realizovať, kvalitnú a bezpečnú stavbu. Stavby projektované, alebo realizované za bezpečnú cenu, majú zaručenú úžitkovú hodnotu v čase a nezvyšujú sa pri nich náklady.

Podľa výsledkov prieskumu stavebné firmy pristupujú k znižovaniu kvality realizovaných prác v dôsledku vysokého tlaku zadávateľa na znižovanie ceny. V júli túto skutočnosť potvrdilo 24 % stavebných spoločností a 40 % projektových firiem. Podobný výskum medzi stavebnými firmami uskutočnila CEEC Research aj na Slovensku, kde tento postup v tendroch , s cieľom cenovej konkurencieschopnosti a získania zákazky, potvrdilo 42 % spoločností.

Počet shlédnutí: 0