Kupujúci preferujú zlatú strednú cestu

23. 10. 2012

Spoločnosť Jones Lang LaSalle realizuje na polročnej báze pravidelný komplexný prieskum rezidenčného trhu, na základe ktorého sleduje zmeny v dopyte a ponuke rezidenčných nehnuteľností na Slovensku.

Pri detailnejšom pohľade na hlavné mesto, v prvej polovici tohto roka v Bratislave štandardne prevládal predaj 2 izbových bytov. Paradoxom však je, že dopyt po týchto ako aj po 1 a 3 izbových bytoch výrazne klesol, naopak, značne stúpol dopyt po 1 a pol izbových bytoch. Dôvodom tohto zvýšeného dopytu je efektivita vnútorného priestoru, čím sa dáva priestor bytom s menšími celkovými výmerami.

Za posledných 6 mesiacov sa priemerná cena ponúkaných bytov pohybuje na úrovni 1, 678 eur za m2 bez DPH, kde sa v porovnaní s minulým polrokom jedná o minimálny pokles. Výraznejšie padla priemerná cena predaných bytov, ktorá je dnes na úrovni menej ako 1,600 eur za m2 bez DPH. Tento výrazný pokles je zapríčinený práve poklesom cien na m2 väčších – 2 izbových bytov, ktorých celková cena je podobná bytom rovnakého typu ale s menšou výmerou.

Mária Krásnohorská, konzultantka rezidenčného oddelenia Jones Lang LaSalle na Slovensku, hovorí: „V súčasnosti majú developeri plánujúci výstavbu nového projektu značnú výhodu. Ak výstavbe predchádza dôkladná analýza trhu a projekt sa nastaví od začiatku dobre, stáva sa tak vysoko konkurencieschopný voči starým projektom. Staré projekty častokrát bojujú napríklad s obrovskými výmerami bytov na malý počet miestností.“

Graf 1 – Vývoj počtu predaných (dopytovaných) nových bytov podľa typu v Bratislave za vybrané obdobie

Počet shlédnutí: 0