Levice: Mesto uľahčilo investorovi nákupného centra získanie úveru

14. 10. 2012

Mesto Levice uľahčilo investorovi nákupno-spoločenského centra Europa Shopping Center získanie úveru. Spoločnosť VAV Invest požiadala o zrušenie predkupného práva na pozemok v prospech mesta Levice. Túto podmienku si kládla banka, od ktorej si chce spoločnosť vziať úver na financovanie výstavby. Poslanci požiadavke investora vyhoveli. Banky sú v súčasnosti opatrnejšie a nechcú financovať výstavbu na cudzom pozemku, ku ktorému nemôžu mať záložné právo. Mestu mala táto podmienka odpredaja pozemku až po kolaudácii zabezpečiť istotu, že investor obchodné centrum postaví a v centre nezostane rozostavaná stavba. „Zmluvy o budúcich zmluvách sú podpísané, čas na začiatok prác je do 31. decembra 2013. My samozrejme tlačíme na investora, aby začal čím skôr, on vyvíja maximálne úsilie na to, aby získal dostatok finančných prostriedkov,“ povedal primátor Levíc Štefan Mišák. Zdôraznil, že investor musí najprv radnici predložiť zmluvu o úvere, až potom môže začať stavať. Poslanci zároveň rozhodli, že mesto bude trvať na podmienke vybudovania multifunkčnej sály v nákupnom centre, ktorú si od investora prenajme na 15 rokov s opciou na ďalších 15 rokov.

Nákupno-spoločenské centrum bude stáť na Námestí hrdinov. Novej výstavbe ustúpi Dom kultúry Družba, ktorý investor zbúra. Mesto mu ho predá za 1,2 milióna eur, priľahlé pozemky stáli 486 900 eur. Centrum bude mať presklenú kupolu, 243 parkovacích miest v podzemí a 112 na streche. Budú tu obchody, reštaurácie a ďalšie prevádzky, kino so 167 miestami na sedenie a viacúčelová sála s 371 miestami na sedenie, ktorá bude slúžiť pre divadlo a kultúrno-spoločenské podujatia. Obchodné plochy budú mať 12-tisíc metrov štvorcových.

Počet shlédnutí: 0