Máte aj Vy vo svojom bytovom dome „tabuľu hanby“?

11. 11. 2014

Počnúc 1. októbrom 2014 sa na takejto tabuli môžete ocitnúť v prípade, ak máte nedoplatky do fondu opráv nad 500 EUR. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov so sebou priniesla okrem tejto novinky viacero zmien, napríklad zmenu určenia preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv tak, že sa zohľadní miera využívania spoločných častí domu pri výpočte výšky preddavkov, či povinnosť správcu zverejňovať postup pri obstarávaní tovarov a služieb.

Počet shlédnutí: 0