Mesto vyhlasuje súťaž na nové nájomné byty v Dúbravke

17. 11. 2015

Do prudko sa rozvíjajúcej lokality na konci Dúbravky pri konečnej električiek pribudne ďalší bytový projekt. Nepôjde však o priamu konkurenciu už vyrastajúceho komplexu Tammi a pripravovaných Dúbrav, ale o mestské nájomné byty. Magistrát vyhlásil súťaž na výstavbu dvoch deväťpodlažných domov so 120 bytmi.

Hlavné mesto nevie ponúknuť najmä mladým rodinám a seniorom dostupné nájomné bývanie, ako je to obvyklé v iných európskych metropolách. Navyše musí poskytnúť takmer 600 náhradných bytov nájomcom reštituovaných domov. Mesto sa preto po rokoch púšťa do viacerých projektov výstavby nových nájomných bytov.

Aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie prípravy a výstavby dvoch bytoviek v Dúbravke medzi ulicami Dúbravčická, Na vrátkach a Nejedlého. Predpokladaná hodnota zákazky je určená na 8,524 milióna eur bez DPH. Uchádzači môžu ponuky predkladať do konca novembra. Kritériami sú cena a lehota poskytnutia služieb s váhou v pomere 70:30. Ponuky sú záväzné do konca marca budúceho roku. Dovtedy musí mesto uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ktorý potom bude mať dva roky na odovzdanie hotových bytov.

Viac na: http://reality.etrend.sk/…ubravke.html

Počet shlédnutí: 0