Miestne poplatky za rozvoj predražia aj zatepľovanie

15. 5. 2016

Stavební odborníci vyzývajú nový parlament, aby rýchlo novelizoval zákon o miestnom poplatku za rozvoj, inak sa o tisícky eur predraží nielen nová výstavba ale aj obnova a zatepľovanie bytových domov. Zákon schválený vlani v novembri nadobudne účinnosť od 1. novembra tohto roku.

Poplatok má slúžiť na financovanie výstavby verejnej infraštruktúry súvisiacej s novostavbami, ako sú chodníky, detské ihriská či škôlky. Pôvodne ho chceli zaviesť samotní developeri, aby vznikli jasné pravidlá pri vyvolaných investíciách a tým sa obmedzil priestor na korupciu pri vydávaní stavebných povolení.

Výšku poplatku majú určovať mestá a obce, zákon stanovil jej hranice od 10 do 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Zákon sa však týka aj obnovy budov. Podľa odborníkov môže náklady na zatepľovanie zvýšiť o 10 až 30 percent.

„Stavebné úpravy, pod ktoré spadá aj obnova a zatepľovanie budov, nie sú uvedené medzi zákonnými výnimkami z platenia poplatku za rozvoj. Podľa zákona takúto výnimku nemôže udeliť ani samospráva pri určovaní výšky poplatku,“ upozorňuje Peter Robl, predseda správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť.

Viac na: http://reality.etrend.sk/…lovanie.html

Počet shlédnutí: 0