Minister dopravy predstavil nový mýtny systém

25. 8. 2020

Nový mýtny systém, ktorý bude pre štát výhodnejší, chce NDS začať obstarávať na jeseň. Nepôjde však o jeden tender na celý systém. NDS rozdelila zákazku na viacero menších súťaží. Systém totiž bude pozostávať z troch častí – základnej, ktorá bude tvoriť celý hardvér systému vrátane mýtneho úradu. Druhou časťou sú zákaznícke služby a technická podpora a treťou časťou bude kontrolný systém úhrady mýta.

„Boli sme sa pozrieť na fungovanie viacerých systémov úhrady mýta v Európe. Zároveň sme úzko spolupracovali s Útvarom hodnoty za peniaze a z analýzy nám vyšlo, že jednoznačne výhodnejšie bude obstarať systém ako dodávku diela a nie systému. Budeme tak celý systém vlastniť a tým pádom bude aj flexibilnejší a ekonomickejší. To znamená, že ak budeme chcieť niečo do systému doplniť, zmeniť, modifikovať, urobíme to rýchlo, podľa potrieb správcov ciest a motoristov a najmä ušetríme štátne prostriedky,“ povedal minister Andrej Doležal.

Tender na nový mýtny systém ráta s desaťročnou prevádzkou, počas ktorej štát vyberie na poplatkoch 2,5 miliardy eur. Samotná cena systému by nemala presiahnuť 350 miliónov eur. Prevádzka doterajšieho systému stojí zhruba polovicu toho, čo štát za 10 rokov fungovania systému od motoristov na mýtnych poplatkoch vybral, teda zhruba miliardu eur.

Predpokladaný termín spustenie celého nového mýtneho systému je jar 2024.  Zmluva s aktuálnym dodávateľom sa skončí 31.12.2022. Na niekoľko mesiacov v tomto medziobdobí preto bude potrebné nájsť riešenie na spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy pre nákladných dopravcov.

MDV SR

Počet shlédnutí: 0