Ministerstvo dopravy: liberalizácia trate Bratislava – Komárno

20. 7. 2020

Dopravcovia sa môžu uchádzať o prevádzku na trati Bratislava – Komárno. Ministerstvo dopravy opätovne spúšťa súťaž na tejto frekventovanej trati. Víťaz bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať železničnú trať nasledujúcich 10 rokov. Začiatok prevádzky je plánovaný od 1.1.2023.

Opätovné oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Bratislava – Komárno zverejnil rezort dopravy v júli 2020 v súlade s pravidlami Európskej komisie. Dnes oznam zverejnil na stránke ministerstva.

Ide o veľmi frekventovanú trať, kde ponúkame férovú a transparentnú súťaž, pretože je našim zámerom, aby sa zapojilo čo najviac dopravcov. Iba tak vieme získať v konkurenčnom boji čo najlepšiu cenu a hlavne kvalitné cestovanie pre ľudí,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Oproti pôvodnej súťaži ministerstvo dopravy upravilo súťažné podmienky. Rozširuje počet hodnotiacich kritérií, pričom sa výrazne predlžuje časová lehota pre uchádzačov na predloženie už konkrétnej ponuky, a to na 91 dní. Víťazný dopravca bude mať rovnako viac času na prípravu pred reálnym spustením prevádzky vlakov. Po ňom zároveň získa časovú rezervu 2 roky na to, aby zmodernizoval svoj vozidlový park v súlade s požadovanými podmienkami verejnej súťaže.

V súčasnosti dopravu na trati Bratislava – Komárno zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet. Zmluva mu končí v decembri 2020. Ministerstvo dopravy už oslovilo aktuálneho dopravcu ako aj ďalších významných dopravcov v regióne strednej Európy, s ktorými rokuje o podmienkach zabezpečenia prepravy na tejto trati. Prevádzku by zabezpečili po dobu nasledujúcich dvoch rokov, teda kým nebude pripravený víťazný dopravca na trati.

Počet shlédnutí: 0