Mirbachov palác je zreštaurovaný podľa pôvodnej architektúry

6. 10. 2016

Zreštaurovanie fasády Mirbachovho paláca, ktorý bol v zlom stave, je ukončené a rokokový klenot Bratislavy tak opätovne získal krásny vzhľad. Práce boli zamerané na obnovu celkovej fasády, doplnenie modelácie výzdoby, vytvorenie kópií jednotlivých prvkov podľa originálov a došlo aj na zlátenie kovových doplnkov podľa pôvodnej architektúry tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mirbachov palác má aktuálne vzhľad pôvodnej architektúry zo 60. rokov 18. storočia.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na úvod informoval, že starostlivosť o pamiatky patrí medzi základné povinnosti moderných európskych miest. „Mirbachov palác je jedným z najvýznamnejších klenotov Bratislavy a od roku 1948 je palác vo vlastníctve mesta. Je preto našou povinnosťou starať sa oň a udržiavať ho aj pre budúce generácie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Bratislavské pamiatky si po rokoch nezáujmu zaslúžia opravy. Preto sme sa po oprave ciferníkov hodín na Radničnej veži, fasády na kostole Klarisiek a popri obnove horného hradu Devín rozhodli aj pre obnovu fasády Mirbachovho paláca, ktorý patrí k najzachovalejšej pôvodnej architektúre starého Prešporka,“ dodal primátor.

Hlavné mesto prostredníctvom mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy realizovalo obnovu fasády Mirbachovho paláca, ktorá sa začala 18. júla 2016 s termínom ukončenia 26. septembra. Cieľom obnovy fasády bolo reštaurátorským spôsobom dosiahnuť čo najlepší technický a estetický stav fasády vrátane všetkých jej prvkov. Navrhnuté práce sa realizovali v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, ktorý navrhol reštaurovanie na základe reštaurátorského prieskumu.

Reštaurátorské práce boli zamerané na obnovu fasády, kamenných portálov, soklov a ostení, drevených okien, dverí a mreží. „V rámci reštaurátorských prác bola realizovaná aj úprava kamenných fragmentov, doplnenie modelácie štukovej výzdoby a chýbajúcich častí omietkovej vrstvy, vytvorenie kópie umelo-kamennej vázy odliatím a farebná úprava erbových polí v intenciách heraldickej farebnosti erbov grófa Nyára následne osadených do kartuše tympanónu paláca,“ spresnil popis prác riaditeľ mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy Vladimír Gašperák. „Takisto sme sa rozhodli pre zlátenie kovových doplnkov, napríklad rokajového štítku, kľučiek brán či rokajovej výzdoby mreží balkóna, ktoré boli zlátené aj v pôvodnej architektúre paláca,“ dodal Vladimír Gašperák.

Súčasne boli opravené aj okenné krídla, vstupné brány či kamenné sokle, ktoré vzhľadom na veľký rozsah poškodenia boli nahradené novými kópiami. Obnovený bol aj južný štítový múr nachádzajúci sa nad susedným objektom, pričom na tieto práce bola potrebná aj horolezecká technika. „Reštaurátorské práce boli náročné, ale výsledok je vynikajúci a som nesmierne rád, že si Bratislavčania a návštevníci mesta môžu pozrieť palác nielen v plnej kráse, ale aj v pôvodnej architektúre,“ uzavrel primátor.

„Veľmi ma teší, že Mirbachov palác, ktorý sa nachádza v srdci mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislavy, sa reštauroval s vysokou mierou zachovania pôvodných prvkov ako v exteriéri, tak v interiéri, čo mu dáva punc autenticity,“ povedal riaditeľ mestskej organizácie Galéria mesta Bratislavy Ivan Jančár.

Práce na obnove fasády Mirbachovho paláca sú v celkovej výške 347-tisíc EUR a hradené sú z dotácie od Vlády SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. Reštaurátorské práce realizovalo Združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok VILLARD s r.o. pod vedením výkonného reštaurátora akad. soch. Vladimíra Višvádera.

Počet shlédnutí: 0