Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: injektáž podzákladia

9. 12. 2019

Metrostav začal s injektážou podzákladia pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo (VDG). Ďalšie práce prebiehajú súbežne.

Pracovníci spoločnosti Zakladania stavieb začali s prácami na injektáži podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory VDG. Ich cieľom je spevnenie podkladu, z ktorého sa v priebehu 30-ročnej prevádzky vyplavili jemné častice štrku, čo malo za dôsledok rozvoľnenie podložia. Vyplnením a utesnením vzniknutých dutín sa zjednotí a spevní podložie komôr.

Injektáž bude prebiehať až po vyhodnotení vhodnosti injektážnej hmoty v skúšobných poliach a potrvá do apríla 2020. „Ide o komplikovaný krok z hľadiska priestorových možností. Kanál vysoký 4 metre obmedzuje možnosti manipulácie. Budeme musieť použiť malé vŕtacie súpravy. Časovo náročné je najmä prevŕtanie železobetónovej dosky s hrúbkou 2 metre,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostav. V podloží pravej stavebnej komory VDG sa počíta s 250 vrtmi, pričom sa plánuje realizácia približne 4 vrtov denne.

Prebiehajú aj ďalšie práce

Metrostav začal aj s opravami dynamických ochrán dolného aj horného zhlavia. Tie zabezpečujú, aby loď zotrvačnosťou nevrazila do premostenia komory, ak sa v dôsledku poruchy stane neovládateľnou.

Do konca roka budú hotové aj demontáže potrubných rozvodov a strojovní hydraulického systému. Metrostav aktuálne ukončuje rokovania s dodávateľom nových špičkových hydraulických agregátov a valcov, ktoré sa budú vyrábať v Holandsku.

Pomalšie postupujú úpravy provizórneho hradenia vtoku, kde práce komplikujú stiesnené priestory a zistené nedostatky pôvodných železobetónových konštrukcií, ktoré si vyžiadali ďalšie korekcie. Naďalej pokračujú aj búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy, regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht PH4x4.

Rodia sa nové vráta

Pracovníci divízie 3 so špecializáciou na oceľové konštrukcie už takmer dokončili prvý diel dolných oceľových vrát plavebnej komory. Vráta sa vyrábajú v halách Metrostavu v Horných Počerniciach neďaleko Prahy. „Výroba dolných vrát prebieha uspokojivo. Ich transport na Slovensko a začatie montáží na prelome marca a apríla budúceho roka sú reálne,“ teší sa Radek Liška.

Pozrite sa, ako postupujú demontážne práce na pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo:

 

Počet shlédnutí: 0