Na obnovu trate cez Trenčín má dať EÚ 205 mil. eur

23. 4. 2013

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podľa ministerstva dopravy zatiaľ nepredložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu dvanásťkilometrovej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá. Projekt má byť v prípade schválenia Európskou komisiou (EK) financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v pomere 205 mil. eur a 36 mil. eur v rámci Operačného programu Doprava. Oprávnené náklady železníc nad rámec financovania sú 9,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

„Nakoľko nebolo až do októbra 2012 jasné, či bude možné projekt v tomto programovom období realizovať, žiadosť o potvrdenie pomoci nebolo potrebné predložiť na EK,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa a riaditeľka odboru komunikácie ŽSR Martina Pavliková. „Po tomto termíne ŽSR v spolupráci s ministerstvom dopravy a Jaspers pripravovali žiadosť, ktorá bola predložená na pripomienkovanie Jaspers vo februári,“ dodala. So spracovaním žiadosti podľa železníc nemá nič spoločné súčasná situácia okolo nedávneho rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten nariadil opätovne vyhodnotiť ponuky v železničnom tendri na modernizáciu trate Zlatovce – Trenčianska Teplá na základe námietky opätovne vyradenej spoločnosti Skanska. Železnice podali na súde žalobu na preskúmanie rozhodnutia úradu, pretože ho považujú za protizákonné a nevykonateľné.

„EK citlivo vníma súdne spory dotýkajúce sa projektov podporovaných zo zdrojov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,“ uviedla Pavliková. ŽSR ešte vlani v októbri podpísali zmluvu o dielo so združením na čele so spoločnosťou TSS Grade a.s. z Trnavy a práce na trati už niekoľko mesiacov pokračujú. Skanska chcela trať cez Trenčín zmodernizovať za 201 mil. eur, skupina s TSS Grade sa zaviazala práce vykonať za 245 mil. eur bez DPH. Predpokladaná cena prác bola 296 mil. eur, trvať by mali tri roky a štyri mesiace, ale hotové možno budú do konca roka 2015. Je to podmienka, aby Brusel projekt preplatil.

Prípravné práce začali hneď po odovzdávke staveniska 24. októbra 2012. „Vlastné práce začali výrubmi v decembri, stavebné práce začali v januári,“ spresnila Pavliková. Na stavbe momentálne pracuje okolo sto ľudí. „Do konca roku je naplánovaná modernizácia úseku Trenčín – Trenčianska Teplá. Pozostáva z modernizácie železničného spodku, zvršku trakčného vedenia, výstavby a rekonštrukcie mostov, podchodov, priepustov. Modernizovaná bude zastávka Opatová, začnú práce na moste cez Váh, čiastočne bude zrekonštruovaná železničná stanica Trenčín,“ uzavrela Pavliková.

Počet shlédnutí: 0