Na Ulici Pri kríži postavia 68 bytov, mesto na to vyhlási verejnú súťaž

14. 9. 2015

Bratislavská samospráva vyhlásila verejné obstarávanie, ktoré sa týka zabezpečenia prípravy a výstavby 116 náhradných nájomných bytov v mestskej časti Dúbravka na Ulici Na vrátkach. Podľa informácií na internetovej stránke bude vyhlásená aj verejná súťaž na výstavbu 68 bytov v Dúbravke na Ulici Pri kríži.

Počet shlédnutí: 0