Na úsporné projekty bytových domov pôjde 30 mil. eur

2. 4. 2013

Slovenská sporiteľňa uzatvorila zmluvu o úverovej linke s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB – Council of Europe Development Bank) v objeme 30 mil. eur na realizáciu programu Ochrany životného prostredia so špecifickým zameraním sa podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore na Slovensku. Bytové domy v správe spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov či bytových správcov môžu požiadať o výhodný úver na investície smerujúce k úspore energie s financovaním polovice nákladov. Informovala o tom Slovenská sporiteľňa. Financovať je možné zateplenie obvodových plášťov bytových domov, striech, podláh, výmenu okien, vstupných dverí, zefektívnenie vykurovacích systémov, inštaláciu meracích zariadení a tiež ďalšie investície vedúce k celkovej obnove bytových domov ako napríklad sanáciu balkónov a lodžií či výmenu výťahov. Minimálna úroveň energetických úspor musí byť aspoň 15 %. Z úveru je možné prefinancovať aj vypracovanie projektovej dokumentácie či následnú energetickú certifikáciu v bytovom sektore. Výhodou úveru z úverovej linky CEB je podľa vyjadrení Slovenskej sporiteľne predovšetkým zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru až do 0,38 % ročne. Pri čerpaní úveru z úverovej linky CEB je tak možné po zvýhodnení získať finančné prostriedky od 2,54 % ročne pri úročení premennou úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR plus obchodná marža banky.

Počet shlédnutí: 0