Na zatepľovanie ide ďalších 31 miliónov eur

30. 9. 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) rovnako ako v predchádzajúcich rokoch presúva peniaze pôvodne určené na výstavbu nájomných bytov na zatepľovanie bytoviek. V rozpočte prelial z jedného účelu na druhý 31,376 milióna eur. Takmer rovnakú sumu fond presúval aj vlani po uzávierke žiadostí.

Zmenu rozpočtu schválila Rada ŠFRB na včerajšom zasadnutí. Dôvodom je, že o podporu na obnovu bytových budov je najväčší záujem žiadateľov, kým podpora nájomných bytov sa nevyčerpala.

„Navýšením rozpočtu ŠFRB podporí obnovu ďalších zhruba 6 700 bytových jednotiek a podporí zamestnanosť v stavebníctve,“ hovorí predseda rady fondu a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

Peniaze sa použijú na obnovu bytových domov vo forme zateplenia, odstránenia systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Viac na: http://reality.etrend.sk/…nov-eur.html

Počet shlédnutí: 0