Najslabší január za posledných päť rokov

1. 4. 2019

V prvom mesiaci tohto roka bolo vyhlásených 39 nových stavebných obstarávaní v celkovej hodnote 125 miliónov EUR, čo z hľadiska ich počtu predstavuje razantný pokles o 71,3 percenta. Silne negatívnu medziročnú bilanciu vykazuje tiež oblasť ukončovania obstarávaní a zadávania zákaziek konkrétnym stavebným firmám. V oboch oblastiach sa pritom jednalo o najslabší január za posledných päť rokov. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2019.

V januári 2019 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 39 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 125 miliónov EUR. To v medziročnom porovnaní predstavuje významný, takmer trojštvrtinový (71,3 %) prepad počtu obstarávaní. Objem investícií oproti tomu zaznamenal iba mierny päťpercentný (4,5 %) pokles. Stalo sa tak vďaka trom významným obstarávaniam z oblasti dopravnej infraštruktúry vyhlásených Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., kedy najväčšia z nich, na technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky, mala hodnotu 36,5 miliónov EUR. Aj napriek tomu ide o najslabšie januárové výsledky za posledných päť rokov.

CEEC Research

Počet shlédnutí: 0