Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

22. 11. 2016

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba. Predmetom poplatku za rozvoj je aj pozemná stavba, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie súvisiace so stavebnými úpravami existujúcej pozemnej stavby, pri ktorých vznikne nová zväčšená podlahová plocha väčšia ako výmera uvedená v ods. 4 písm. b) a c) tohto ustanovenia.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – príloha sa nachádza na adrese: http://www.bratislava.sk/…kumenty2.asp?…

Počet shlédnutí: 0