NBS: Priemyselná a stavebná produkcia, 4.kvartál 2016

15. 1. 2017

Stavebná produkcia v októbri medzikvartálne klesala o 2,0 %. K nižšiemu poklesu prispel novembrový vývoj novej výstavby, medzimesačne však rástli aj stavebné práce súvisiace s opravou a údržbou. Z hľadiska výrobného zamerania viditeľne vzrástli práce súvisiace s výstavbou infraštruktúry. Priemysel pokračoval v medzikvartálnom raste, keď sa v porovnaní s tretím štvrťrokom darí najmä automobilovému priemyslu. K pomerne slušnému medzimesačnému nárastu však najviac prispievala výroba kovov. V novembri priemysel pokračoval v medzikvartálnom raste, keď oproti priemeru predchádzajúceho štvrťroka vzrástol o 4,6 %. K rastu naďalej prispievala najmä výroba automobilov, okrem nej však k rastu viditeľnejšie prispieval aj metalurgický a strojársky priemysel. Rýchlejší medzikvartálny rast v priemysle možno očakávať aj za celý štvrtý štvrťrok 2016, čo by malo priaznivo vplývať na celkový rast HDP.

Medzimesačne priemysel vzrástol o 1,1 % najmä vďaka vývoju vo výrobe kovov, strojov a elektrotechniky. Navyše, nálada v priemysle sa v decembri 2016 výrazne zlepšila, najmä vplyvom očakávaní na najbližšie mesiace. To môže naznačovať pokračovanie priaznivého vývoja priemyslu aj začiatkom nového roka 2017.

Doterajší vývoj v automobilovom priemysle naznačuje, že aj v roku 2016 by malo dôjsť k prekročeniu miliónovej hranice v počte vyrobených áut. Tak produkcia, ako aj tržby, či vývoz v porovnaní s minulým rokom rastú. Prekročenie minuloročnej produkcie o 4 % zatiaľ potvrdila jedna automobilka. Podľa doposiaľ dostupných údajov sa v roku 2016 medziročne najviac zrýchlil export (vážený priemer) áut do Argentíny (najmä automobily s najvyššou kubatúrou – SUV modely). Na ďalšom mieste skončilo Francúzsko, Nemecko a Čína. Medziročne najvyšší prepad exportu áut zaznamenali automobilky do Ruska, Austrálie a Mexika. Z hľadiska získavania nových trhových podielov1 sa Slovensku darilo najmä na trhoch Argentíny, USA a Veľkej Británie.

Počet shlédnutí: 0