NBS: Priemyselná a stavebná produkcia

12. 6. 2016

Stavebná produkcia pokračovala v poklese aj v apríli, pričom medzikvartálne klesla o 7 %. Naďalej pretrváva prepad najmä tuzemskej výstavby, i keď v menšej miere, než predchádzajúci mesiac. V porovnaní s minuloročnou aktivitou podľa očakávaní klesá predovšetkým výstavba novej infraštruktúry, kde boli ukončené viaceré projekty.

Priemysel sa po mesiaci vrátil k predchádzajúcemu rastu. Na priaznivý vývoj v priemysle vplývala najmä výroba áut a kovov. Úsporné opatrenia v košických oceliarňach zatiaľ nemá vplyv na samotnú výrobu. Vývoz hlavných oceliarskych výrobkov klesol o takmer 11 %. Hutnícky priemysel na Slovensku musel kvôli konkurencii od roku 2011 znížiť ceny o viac ako 18 %. Vývoz slovenskej ocele klesá najmä do Rakúska, Českej republiky, Nemecka a do Talianska. V apríli 2016 priemysel medzikvartálne vzrástol o 1 %. K relatívne slušnému rastu prispela najmä výroba dopravných prostriedkov (ktorá minulý mesiac rast celého priemyslu tlmila) a výroba kovov.

Počet shlédnutí: 0