NDS si nechá zhotoviť dokumenty pre tunel Branisko

8. 7. 2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. si dá vypracovať analýzu rizík a aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Branisko. Za poskytnutie tejto služby počas siedmich mesiacov chce zaplatiť predbežne 280 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Podľa podmienok verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania je otváranie ponúk plánované 7. augusta, o súťažné podklady je možné požiadať do 13. júla. Záujemcovia o účasť v tendri musia napríklad predložiť zoznam poskytnutých najmenej dvoch zmlúv rovnakého zamerania a zhotovených v rokoch 2009 až 2011.

Počet shlédnutí: 0