Nitra chce postaviť dve nové bytovky s 96 bytmi

4. 10. 2012

Mesto Nitra plánuje postaviť dva nové obytné domy, v ktorých bude spolu 96 bytov. Predpokladaná cena prác plánovaných na osemnásť mesiacov je 5,36 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Bytové domy spolu s priľahlou infraštruktúrou majú byť postavené na miestnom sídlisku Diely III na Kmeťovej ulici. Podľa verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, Nitra chce investíciu financovať z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a z vlastných prostriedkov.

Záujemcovia o účasť v tendri musia o súťažné podklady požiadať do 17. októbra. Ponuky môžu predkladať do 16. novembra, otváranie ponúk je plánované na 19. novembra. Zhotoviteľ prác by mal vzísť z následnej elektronickej aukcie. Uchádzači musia preukázať, že za posledných päť rokov uskutočnili aspoň dve stavby bytových domov s rozpočtovými nákladmi vyše 5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Počet shlédnutí: 0