Nitra: Mesto potvrdilo stavebné povolenie pre City Park

20. 9. 2012

Mesto Nitra opätovne vydalo dodatočné stavebné povolenie na rozostavanú stavbu obchodno-zábavného centra City Park v Brezovom háji. Zatiaľ nie je právoplatné, plynie 15-dňová lehota na odvolanie. Rozhodnutie o stavebnom povolení vydalo mesto už na jar, no krajský stavebný úrad ho zrušil.

Voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia poslal ešte v marci námietku vlastník susednej nehnuteľnosti. Mestský stavebný úrad sa ňou však nezaoberal s odôvodnením, že prišla po lehote a zároveň skonštatoval, že je neopodstatnená. Vlastník susednej nehnuteľnosti sa voči rozhodnutiu odvolal. Krajský stavebný úrad následne rozhodnutie zrušil a vrátil vec mestu. Člen predstavenstva Euro City Park Peter Kuliffay vtedy pre agentúru SITA povedal, že ide len o formalitu a do stavebného povolenia treba len doplniť niektoré chýbajúce záležitosti. Spoločnosť počíta s tým, že teraz sa vec opäť dostane na krajský stavebný úrad a že právoplatné stavebné povolenie by mohla mať v rukách v priebehu jesene. Nasledovať budú rokovania s investormi a konzervačné práce na stavenisku pred zimou. Betónový skelet stojí pri rieke Nitre v Brezovom háji už niekoľko rokov.

Výstavbu City Parku pripravuje projektová spoločnosť Euro City Park, a.s., ktorej majoritným akcionárom a zároveň zhotoviteľom stavby je Doprastav, ďalším akcionárom je ICT Istroconti. Ich zámerom je obchodno-zábavné centrum čo najskôr dostavať. S právoplatným stavebným povolením chcú opätovne ponúknuť projekt investorom a osloviť banky a nájomcov. Harmonogram výstavby bude závisieť od zabezpečenia financovania projektu. Výstavba City Parku sa začala v roku 2007 a mala sa skončiť v roku 2009. Investor ju prerušil v roku 2008 pre právne spory o pozemky a spochybnenie stavebného povolenia. Najvyšší súd SR stavebné povolenie z roku 2007 zrušil a vrátil ho na nové prerokovanie.

Počet shlédnutí: 0