Nitra: Mesto vypísalo súťaž na rekonštrukciu 31 ciest

6. 5. 2013

Mesto Nitra hľadá verejnou súťažou firmu, ktorá zrekonštruuje 31 miestnych komunikácií a vybuduje jednu cyklotrasu. Predpokladaná hodnota zákazky, zverejnená vo vestníku verejného obstarávania, je 9 737 007 eur. Firma má cesty opraviť za 18 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Zoznam ciest schválili mestskí poslanci vlani v novembri. Napríklad v Starom meste sa budú opravovať ulice Staničná, Podzámska, vznikne tiež nové prepojenie Wilsonovho nábrežia s Hodžovou ulicou.

Mesto vyberie verejnou súťažou dodávateľskú firmu, tá potom z vlastných peňazí alebo úveru zabezpečí všetky stavebné práce, kolaudácie a za stav ciest bude ručiť desať rokov. Po výstavbe od nej mesto odkúpi pohľadávku. Sumu bude splácať po mesačných splátkach desať rokov. „Tento spôsob financovania nejde do dlhovej služby mesta, je to výhodnejšie ako zobrať si úver,“ zdôvodnil pri schvaľovaní zámeru prednosta nitrianskej radnice Igor Kršiak. Nitra sa inšpirovala mestami Košice a Banská Bystrica, kde tiež opravovali cesty formou projektu PPP, teda verejno-súkromného partnerstva.

Počet shlédnutí: 0