Nitra: Stavebný úrad vrátil stavebné povolenie pre City Park mestu

26. 8. 2012

Krajský stavebný úrad v Nitre zrušil rozhodnutie mesta Nitra, ktoré vydalo obnovené dodatočné stavebné povolenie na rozostavanú stavbu obchodno-zábavného centra City Park v Brezovom háji. Zároveň vrátil vec mestu. „Ide len o formalitu, pretože podľa krajského stavebného úradu treba doplniť do stavebného povolenia nejaké chýbajúce záležitosti. Celý proces sa teraz predĺži o nejaké tri-štyri týždne, počítame s tým, že stavebné povolenie bude vydané v septembri,“ povedal pre agentúru SITA člen predstavenstva Euro City Park Peter Kuliffay. Právoplatné by potom stavebné povolenie mohlo byť niekedy v októbri – novembri. Ako ďalej Kuliffay uviedol, s právoplatným stavebným povolením bude oveľa ľahšie rokovať s investormi. „Chceme urobiť všetko pre to, aby sme v krátkom čase urobili na stavbe aspoň nejaké základné konzervačné práce,“ povedal Kuliffay a dodal, že pripravujú akčný plán na to, aby sa na zimu stavba pripravila tak, aby sa v ktoromkoľvek momente mohlo pokračovať vo výstavbe.

Voči rozhodnutiu mesta sa odvolal vlastník susednej nehnuteľnosti, mestský stavebný úrad sa však námietkou nezaoberal, pretože prišla po lehote. Zároveň skonštatoval, že je neopodstatnená. Ako sa píše v odôvodnení rozhodnutia krajského stavebného úradu, „je potrebné, aby sa stavený úrad vysporiadal s námietkami účastníka konania uplatnenými v konaní a rozhodol o nich“.

Skelet stojí pri rieke Nitre v Brezovom háji už niekoľko rokov. Výstavbu City Parku pripravuje projektová spoločnosť Euro City Park, a. s., ktorej majoritným akcionárom a zároveň zhotoviteľom stavby je Doprastav, ďalším akcionárom je ICT Istroconti. Ich zámerom je obchodno-zábavné centrum čo najskôr dostavať. S právoplatným stavebným povolením chcú opätovne ponúknuť projekt investorom a osloviť banky a nájomcov. Harmonogram výstavby bude závisieť od zabezpečenia financovania projektu. Výstavba City Parku sa začala v roku 2007 a mala sa skončiť v roku 2009. Investor ju prerušil v roku 2008 pre právne spory o pozemky a spochybnenie stavebného povolenia. Najvyšší súd SR stavebné povolenie z roku 2007 zrušil a vrátil ho na nové prerokovanie.

Počet shlédnutí: 0