Nová Dubnica: Mesto plánuje postaviť nájomný dom s osemnástimi bytmi

12. 8. 2012

Mesto Nová Dubnica plánuje postaviť nájomný bytový dom s minimálne osemnástimi bytmi štandardného vybavenia. Predpokladaná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavbu domu, vrátane technickej vybavenosti, je 900 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa vyhlásenej verejnej súťaže práce sú naplánované na jeden a pol roka a financované majú byť v kombinácii úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a rozpočtových prostriedkov mesta. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, byty musia byť navrhnuté tak, aby bol zabezpečený najnižší možný pomer úveru k dotácii.

Uchádzači o účasť v tendri môžu ponuky predkladať do 12. septembra a v ten istý deň je plánované aj ich otváranie, o súťažné podklady treba požiadať do 27. augusta. Jednou z podmienok je predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov. Každá stavba musí mať minimálny objem 700 tis. eur bez DPH. Ak účastník predloží jednu alebo dve požadované referencie na vykonané stavebné práce, ich hodnota musí byť spolu najmenej 2,1 mil. eur a žiadna z nich nemôže byť nižšia ako 700 tis. eur. Nová Dubnica organizuje verejné obstarávanie v spolupráci s trenčianskou firmou PVTERM, spol. s r.o.

Počet shlédnutí: 0