Nová Dunajská promenáda bude už v lete

16. 5. 2016

Práce na revitalizácii Dunajskej promenády sa začali začiatkom marca 2016 a neustále pokračujú. Aktuálne sa na promenáde vymieňa asfalt a medzi zrealizovanými je nielen bezpečnostný orez stromov, ale aj rekonštrukcia Matušíkovho múrika či oprava balkónov. Bratislavčania sa môžu tešiť aj na ďalšie novinky, ktoré na Dunajskej promenáde pribudnú už v najbližších týždňoch.

„Nová Dunajská promenáde je na dobrej ceste. Všetko speje k tomu, aby ju Bratislavčania už toto leto mohli naplno využívať. Konečne sa do tejto cennej časti Bratislavy, ako som sľúbil, vráti po rokoch život,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas kontroly prebiehajúcich prác. Aktuálne sú práce orientované na výmenu asfaltu a do konca mája pribudne aj nové verejné osvetlenie. V júni bude promenáda doplnená o nový mobiliár, ako napríklad lavičky, detské preliezky a nové smetné koše. Na Dunajskej promenáde bude aj pitná fontána a nové detské ihrisko. Revitalizačné práce by mali potrvať do začiatku letných mesiacov.

Na približne stovke stromov bol vykonaný bezpečnostný orez koruny stromov, boli odstránené suché, mechanicky poškodené či zlomené konáre, ktorých revitalizácia bola nutná najmä z hľadiska optimalizácie zdravotného stavu, vitality a prevádzkovej bezpečnosti stromov. Desiatkam stromov boli zväčšené ostrovčeky pre koreňovú sústavu, aby tak mali viac miesta a nevytláčali nový povrch. Úpravou prešiel aj Matušíkov múrik, ktorý bol chemicky očistený a opieskovaný. Takisto boli sanované balkóny.

V ďalšej etape investor vybuduje verejný priestor centrálneho námestia o rozlohe 2 500 m2, rozšíri pobytové plochy pre verejnosť pod promenádnou časťou a zrealizuje pobytovo-oddychový pontón v centrálnej línii námestia v prepojení s Dunajom. Investor sa totiž v zmluve s mestom zaviazal opraviť existujúcu promenádu v dĺžke od River Park I po Most Lafranconi a následne do 3 rokov vybudovať novú promenádu v časti pred priestorom bývalých objektov PKO.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 10. decembra schválilo podmienky mimosúdnej dohody, ktorou uzavrelo dlhoročný spor Hlavného mesta Slovenskej republiky a investora Henbury Development o budúcu podobu územia bývalého Parku kultúry a oddychu. Mimosúdna dohoda má za cieľ zbaviť Bratislavčanov dlhoročnej traumy z chátrajúceho nábrežia a uzavrieť súdne spory, predstavujúce likvidačnú hrozbu pre mesto.

Počet shlédnutí: 0