Nové programové obdobie EÚ prinesie Bratislave ďalšie projekty

1. 2. 2016

O zhodnotení doterajšej spolupráce a vízii ďalších spoločných projektov pre zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste hovoril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na spoločnom stretnutí s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Počiatkom. Obaja sa zhodli, že dnes už fungujúce a úspešné projekty, ktoré vďaka vyčerpanému Operačnému programu Doprava pomohli výrazným spôsobom zlepšiť verejnú dopravu v Bratislave, sú dôvodom toho, aby spolupráca oboch strán pokračovala aj naďalej, najmä v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Chcem sa v prvom rade poďakovať za súčinnosť a spoluprácu v rámci realizácie a udržateľnosti náročných dopravných projektov realizovaných v hlavnom meste, najmä pri projekte NS MHD I. etapa – výstavbe Starého mosta a električkovej trate do Petržalky. Verím, že budeme pokračovať v efektívnej a účinnej spolupráci ministerstva a magistrátu. Spoločným cieľom je moderná, trvalo udržateľná a pre životné prostredie „čistá“ doprava v našom hlavnom meste,“ povedal na stretnutí primátor Nesrovnal. Témou stretnutia boli nielen projekty spadajúce do ďalšieho programovacieho obdobia, ale taktiež spolupráca pri zapojení železničnej koľajovej dopravy do prepravy ľudí v Bratislave.

„Som rád, že dnes môžeme povedať, že predchádzajúce obdobie bolo veľmi náročné, no zároveň veľmi úspešné. Aj vďaka výraznej podpore finančného balíka z Operačného programu Doprava je verejná doprava v našom hlavnom meste kvalitnejšia, efektívnejšia a modernejšia. Za zmienku stojí, že sa nám podarilo zvládnuť časovo veľmi náročný projekt rekonštrukcie Starého mosta, ľudia cestujú komfortnejšie v modernejších električkách aj trolejbusoch. Čakajú nás však ďalšie výzvy v rámci nového balíka eurofondov a pevne verím, že sa nám pri ich realizácii bude dariť rovnako dobre,“ uviedol po stretnutí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Operačný program Doprava, ktorý riadi ministerstvo dopravy, bol najväčším operačným programom v programovom období 2007–2013. V rámci neho sa implementovalo viac ako 140 projektov v oblasti cestnej, železničnej, ako aj verejnej osobnej dopravy. V rámci Bratislavy išlo o nákup 120 nových trolejbusov, 45 električiek, zmodernizovali sa električkové trate, vrátane výstavby električkovej trate do Petržalky.

Ministerstvo dopravy podporuje aj ďalšiu spoluprácu s magistrátom hlavného mesta, keďže nové programové obdobie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prináša hlavnému mestu ďalšie možnosti. Ide o pokračovanie električkovej trate do Petržalky (2. etapa), komplexné spracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu električkových radiál a obnovu vozového parku električiek – nákup 15 nových vozidiel MHD.

Obe strany budú zároveň spolupracovať aj pri realizácii štúdie realizovateľnosti pre dopravný uzol v Bratislave, ktorého súčasťou má byť aj stanica Filiálka. K spoločným projektom sa tiež radí budovanie integrovaných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave – konkrétne 7 terminálov osobnej dopravy.

Počet shlédnutí: 0